open menu

Hvem skal representere Viken SV i fylkestingsvalget?

Nominasjonskomiteen som ble valgt på felles årsmøte i Viken SV skal nå i gang med arbeidet som skal lede fram til et listeforslag med kandidater til fylkestingsvalg 2019. Listen skal så vedtas på nominasjonsmøtet i november 2018.

Komiteen er opptatt av at alle medlemmer og lokallag skal ha mulighet til å komme med forslag på kandidater. Forslagene sendes til nominasjon.viken@sv.no

Kandidatene til fylkestingsvalget må fylle 18 år i løpet av 2019.

For alle som foreslås er det ønskelig med noen opplysninger som gjør nominasjonskomiteen i stand til å lage et variert og godt listeforslag.

Det kan for eksempel være yrke, foreningsarbeid, ulike verv etc. Hvis man vet noe om kandidatenes ambisjoner og ønsker i forhold til plassering på lista er det fint å få med det også. I tillegg trenger komiteen fødselsdato på alle kandidatene.

Frist for innsending av forslag til nominasjonskomiteen er 31. mai.

Nominasjonskomiteen består av:
Kristine Lien Skog, Akershus
Sheida Sangtarash, Akershus
Erika Steinholt, Akershus SU
Kathy Lie, Buskerud
Bernt-Leon Hellesø, Buskerud
Anneli Drevdal, Buskerud SU
Asbjørn Grønland, Østfold
Grete Nygren Rognes, Østfold
Leon Nathaniel Stellander, Østfold SU

Del dette