open menu

Gratulerer med dagen!

I dag markeres kvinnedagen over hele landet, for selv om vi har kommet en lang vei, er et likestilt Norge fortsatt langt unna.

SV kjemper for frihet til å bestemme over egen kropp, et likestilt arbeidsliv, trygg barselomsorg og innføring av samtykkelov. 

Det er et demokratisk og politisk problem at norske menn i 40- og 50-årsalderen har mer politisk makt enn det andelen i befolkningen burde tilsi. Det må vi gjøre noe med. SV tar likestilling på alvor, for det er ikke nok med festtaler og fine ord. Vi har jobbet systematisk med å få flere kvinner på toppen av våre valglister, både til lokal-, fylkes- og stortingsvalg. I år stiller vi med kvinner på toppen i hele 14 av 19 valgkretser. 

Les hva de mener i denne kronikken hos Bergens Tidende:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/PRng67/vi-gaar-til-valg-med-kvinner-paa-topp

Del dette