open menu

SVs plan for grønn gjenreising: Veien ut av krisa

I dag lanseres SVs plan rettferdig grønt skifte av Norge. Det er en plan for å få Norge gjennom pandemi, klimakrise og økte forskjeller.

– Vi har laget en plan som både gjenreiser landet etter pandemi, og samtidig får Norge på sporet av klimamålet og reduserer forskjellene. Vi mener det er fundamentalt viktig å se krisene i sammenheng, sier nestleder i SV og mannen bak omstillingsplanen. 

Planen et “Rettferdig grønt skifte – en grønn ny deal” skal kutte utslipp, bygge opp nye grønne næringer, dele godene og redusere forskjellene i samfunnet, på folkets premisser. Fylkesnes har ledet arbeidet over en toårsperiode. Partiorganisasjonen har kommet med innspill, og politikken skal behandles gjennom arbeidsprogrammet på landsmøtet. 

– Planen fremstår ambisiøs, men er ikke mer enn hva vi faktisk må gjøre dersom vi skal komme oss gjennom krisene vi står i. Når krisene er store må vi tenke stort, sier Fylkesnes.

Innholdet i planen omfatter alt fra hvordan vi kan vri virkemidler i en grønn retning, sørge for grønne krav i utdanning, støtteordninger og anbud, til å bygge ny industri innenfor flytende havvind, batteri, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring og bioindustri.  

I tillegg skal skattesystemet brukes omfordelende; fra de som har mest til de som har minst.  

– Vi må bruke mulighetene koronakrisen gir, til å sikre arbeidsplasser, bygge nye næringer og faktisk investere i det grønne skiftet. Da kan vi komme oss ut av krisen. Med rekordmange arbeidsløse og næringer på konkursranden, er koronakrisen i all sin elendighet også en gyllen mulighet for å skape noe nytt, sier Fylkesnes. 

Dette har SV foreslått:  

Grønn snuoperasjon 

  • Styrke finansieringen av grønne prosjekter, gjennom å oppkapitalisere Nysnø med minst 20 milliarder 
  • Direkte statlig eierskap ved å etablere et grønt statlig investeringsselskap som bla skal investere i flytende havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart 
  • Tilslutte oss fremoverlente EU-prosjekter, som Important Projects of Common European Interest (IPCEI) innen batteriproduksjon og ta initiativ til nye etableringer innen flytende havvind, bioindustri, nullutslipp skipsfart, samt CCS, og komme tilbake med en statlig strategi for disse næringene
  • Vri offentlige innkjøp gjennom å endre lov om offentlige anskaffelser og gjøre det gunstig for innovative og grønne innkjøp. 

Grønn jobb- eller utdanningsgaranti 

  • Nasjonal sysselsettingsgaranti og jobbskapingsprogram. Behovet for arbeidskraft skal kartlegges og nødvendige tiltak for å møte disse behovene skal møtes. (Vurdere å) etablere en garanti om jobb eller skolering for alle arbeidsføre i det grønne skiftet.  
  • Strategi for arbeids- eller utdanningstiltak for ungdom. Strategien skal ha både arbeids- og utdanningsrettede tiltak, samt tiltak innen bolig, helse og øvrig velferd. I tillegg skal det være tiltak for å rekruttere ungdom i landbruk, fiskeri og reindrift. 

Forslaget ligger her.

Del dette