open menu

Gjennomslag for mer til pensjonistene

I dag har SV og Frps initiativ til et pensjonsforlik i stortinget, resultert i flertall for et mer rettferdig pensjonssystem og en verdig alderdom for landets pensjonister.

– Endelig skal det gjøres noe for å sørge for at pensjonistene i dette landet behandles mer rettferdig. Dette er en god dag for landets pensjonister og særlig de med minst fra før av, sier SVs medlem i arbeids- og sosialkomiteen Solfrid Lerbrekk. 

Arbeidet i arbeids- og sosialkomiteen er en følge av initiativet som SV og Frp tok før jul om å bli enige om en vei ut av fra den fastlåste situasjonen på Stortinget.  

Blant forslagene som ble fremmet var en opptrappingsplan på minstepensjon for å løfte de fattigste pensjonistene ut av fattigdom, en forhandlingsrett for pensjonistorganisasjonene, og en ny reguleringsmodell som forhindrer tap av kjøpekraft. 

Det har vært bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt, men uten at det har blitt noen løsning.  

– Det er gledelig at det uvanlig samarbeid mellom SV og FrP har bidratt til å løse dette. I denne saken var et slikt uvanlig samarbied avgjørende for å sikre flertall for å sikre flere en verdig alderdom, sier SV-leder Audun Lysbakken.  

Gjennom flere år har pensjonistene tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Flertallet er nå enige om en mer rettferdig regulering hvor vi stopper underreguleringen på 0,75 prosent, og gir pensjonistene økning i kjøpekraft.  

– Vi er spesielt fornøyde med enighet om at minstepensjonen må økes, og at pensjonistene skal kompenseres for tapt kjøpekraft i 2020, sier Lysbakken. 

Noen av forslagene det er flertall for:  

  • Regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst 
  • Legge inn kompensasjon for tapt kjøpekraft for trygdeoppgjøret i 2020 
  • Stortinget ber regjeringen sikre at beløpet på 4 000 kroner vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige.
  • Pensjon fra første krone 

Du finner alle forslagen det ble flertall for her:

Del dette