open menu

Vi trenger en sosial krisepakke

Norge er nedstengt på ny, og i et svært pressa arbeidsmarked er statsministerens løsning er å be folk søke nye jobber. Det holder ikke. Vi må ha en kraftfull ny sosial krisepakke.

Neste uke vil regjeringen redegjøre for de nye tiltakene mot smittespredning, som har ført til at mange igjen er permitterte, samtidig gjør ikke regjeringen nok for å veie opp for virkningene av tiltakene for næringsliv og for permitterte.

– Det haster å redde bedrifter og gi trygghet til permitterte og arbeidsledige, hvis ikke kan det få fatale konsekvenser for svært mange mennesker og for hele samfunnet. 

Hvis ikke regjeringen skjønner alvoret, ligger det et tungt ansvar på opposisjonen i stortinget som har flertall om å rette opp i krisetiltakene, slik vi gjorde i vår, mener Lysbakken. SV vil komme med en rekke forslag i forbindelse med redegjørelsen i Stortinget, varsler han.

– Dette er vårt bud på en sosial krisepakke. Disse forslagene viser at det er fullt mulig å lage en sosial krisepakke som hjelper dem som trenger det mest. Nå håper jeg at opposisjonen kan klare å få til det regjeringen ikke gjør.

SVs forslag:

  • Koronatillegg dagpenger: Senke inntektskravet for å få dagpenger til der de var i vår. Forlenge perioden med forhøyet sats (80% av 3G) ut juni.
  • Forlenge permittering: Utvide perioden til 18 måneder, kutte lønnsplikt for arbeidsgivere til 2 dager tilsvarende forliket i fjor.
  • Krisehjelp til utsatte bransjer: Bransjer som nå får ny nedstenging eller drastisk reduksjon, i driftsmulighetene må få en egen støtteordning som dekker omsetningstap.
  • Evaluere kompensasjonsordning for bedrifter: Må raskt evalueres og endres for å sikre at den er treffsikker, og det må sikres bedre fordeling av støtte til fordel for de små og mellomstore bedriftene
  • Sosiale krav til krisestøtte: Stoppe muligheten til oppsigelser, lederbonus, utbytte, aksjetilbakekjøp og bruk av skatteparadis for bedrifter som får statlig korona-støtte
  • Økt bostøtte: En milliard til bostøtte (tilsvarer den halve milliarden fra i fjor), for å sikre de med dårligst råd har et sted å bo
  • Ekstrastipend til studenter: Gi studenter, som ikke har rett til dagpenger, ekstrastipend under pandemien
  • Hjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere: De må sikres kompensasjon ut juni, og satsen må økes igjen. 

Del dette