open menu

En plan for å bygge Norge grønt

SVs alternative statsbudsjett er et budsjett med en ambisiøs plan for å skape nye jobber, fordele rettferdig og dramatisk kutte klimagassutslippene.

I dag slipper SV alternativt statsbudsjett for 2021. Statsbudsjettet for neste år slik vi vil ha det. Budsjettet er vårt bud på å løse de store krisene Norge står overfor, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette tiåret må vi løse klimakrisa og ruste Norge for fremtiden. Vi må også løse ulikhetskrisa, og sørge for at makt og rikdom tilhører de mange, og ikke samler seg i hendene til noen få. Løsningene på disse krisene henger sammen. I dette budsjettet begynner vi arbeidet med å få Norge ut av krisen og vi begynner å bygge et bedre Norge, sier Lysbakken.

Vi står i en økonomisk krise med for høy arbeidsledighet. Derfor må vi skape flere jobber, trygge jobbene folk har og trygge inntektene til folk, sier han:

– En omlegging av samfunnet for å møte klimakrisa skal komme flertallet til gode. Folk flest må komme bedre ut av den store omstillinga Norge skal igjennom, og de økonomiske og sosiale forskjellene må reduseres. SV kaller dette en Grønn ny deal. Vi må skape arbeid for alle og en bedre arbeidsdag.

Samtidig som den grønne omstillingen må man ha en kraftig fordelingspolitikk for å sikre at Norge blir mer rettferdig, mener finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– I dag er de økonomiske forskjellene i Norge for store og velferden er utarmet etter åtte år med høyrestyre. Derfor gjennomfører vi også et skatteskifte, med økt skatt på formue, arv og eiendom, og redusert skatt på inntekt. Vi kutter skattene på de aller fleste nordmenn, men sørger for at de aller rikeste bidrar mye mer, sier Kaski.

Samtidig kutter SV i matmomsen og gir hele økningen av CO2-avgiften som en «grønn bonus» i form av skattefradrag til alle med inntekter under 500.000. Sammen med skatteendringene våre gjør dette at folk med vanlige og lave inntekter får mye bedre råd.

– At de aller rikeste bidrar mer gjør at vi kan gjøre nye, store velferdsløft og reversere mange av høyresidens usosiale kutt. For eksempel gjør vi i dette budsjettet SFO gratis for alle elever i første klasse. Vi starter en tannhelsereform ved å øke aldersbegrensningen på gratis tannhelse til 22 år og øker barnetrygden kraftig for å kjempe mot barnefattigdom.

Vi må gjøre enorme framskritt det kommende tiåret i å kutte klimagassutslipp. For å styre dette arbeidet inkluderer vi i dette års budsjettet et klimabudsjett som tar oss til klimamålene og kutter 61 prosent av utslippene våre innen 2030, sier Kaski:

– Vi kommer med konkret politikk som over et tiår kutter utslipp, blant annet i industrien, transportsektoren og i oljeindustrien. Vi investerer over 39 milliarder kroner i grønn omstilling og kutter eller flytter 23 milliarder kroner i fossile tiltak som støtte til oljeindustrien. Vi leverer en historisk satsing på ny grønn industri og legger om hele økonomien for et klimavennlig og rettferdig Norge, sier Kaski.

Noen av våre viktigste satsninger:  

  • Grønne investeringer og grå kutt: SV satser massive 39 milliarder kroner i grønne investeringer og omstillingsmidler. Samtidig kutter vi 23 milliarder som på forskjellige måter går til fossil energi og oljeproduksjon.
  • Klimabudsjett: I år har vi lagd et klimabudsjett for vårt alternative statsbudsjett. Vi har lagd en plan for å kutte 61 % av klimagassutslippene våre før 2030, og årets alternative statsbudsjett følger denne planen.
  • Skatt og fordeling: Vi kutter skattene for alle som tjener under 600.000 i året, og de fleste som tjener under 700.000 kr vil komme bedre ut med vårt budsjett. Vi kutter matmomsen med to prosentpoeng. Likevel vil økninger på formuesskatt og høye inntekter gjøre at vi har råd til store velferdsløft.
  • Grønn folkebonus: For å hjelpe klimaomstillingen på vei øker vi CO2-avgiften med 50 % men gir alle inntekter fra det ut i form av skattefradrag til alle som har inntekter under 500.000.
  • Gratis SFO: Vi gjør skolefritidsordning gratis for alle førsteklassinger, som begynnelsen på en opptrappingsplan for å gjøre all SFO gratis.
  • Tannhelsereform: Vi gjør tannhelse gratis for alle opp til de fyller 22 år og innfører gratis tannhelsesjekk for alle over 75 år. Dette er en del av en opptrappingsplan for å gjøre tannhelse gratis.
  • Økt barnetrygd: For å hjelpe barnefamilier og bekjempe barnefattigdom, øker vi barnetrygden og avslutter ordningen med at kommuner kan kutte sosialhjelp for dem som mottar barnetrygd.

Del dette