open menu

SVs programutkast: Et Samfunn for de mange – ikke for de få

Det viktigste nå er å få ned forskjellene, sikre at flere kommer i arbeid og bedre velferd, samtidig som vi kutter i klimautslipp og sørger for en rettferdig omstilling.

– Vi lever i ei tid prega av skjerpede politiske og sosiale motsetninger, da må vi ha et politisk prosjekt som bidrar til å løse disse problemene, det gjør vi ved å få ned forskjellene og omstille samfunnet. Dette programmet viser den veien, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø, som har ledet arbeidet i programkomiteen.

I utkastet til arbeidsprogrammet for 2021-2025, har SV skissert en offensiv plan for en rettferdig løsning på klimakrisa, en Grønn Ny Deal, med bedre fordeling og arbeid til alle. Videre vil SV ha et organisert arbeidsliv med faste ansettelser, hele stillinger, medbestemmelse og mer makt til tillitsvalgte for å bedre helse, faglighet og forutsigbarhet.

Vi vil trygge alle gjennom sterke fellesskap og velferd. Derfor vil vi både reversere høyresidas usosiale kutt og bygge ut velferden. Velferd skal tjene mennesker, ikke markeder. Derfor må vi ha en profittfri velferd som møter menneskers behov, med offentlige tjenester der ansatte har tid og tillit til å gjøre jobben.

For å få til dette er det nødvendig med en omfordelende økonomisk politikk, der vi yter etter evne og får etter behov.

– SV er det rødgrønne folkepartiet som kjemper for miljø og fordeling. Krisene kan ikke løses hver for seg. De henger sammen og må løses sammen. Vi tror heller ikke at disse kan løses uten et sterkt folkelig engasjement langt utover det som skjer på Stortinget, sier Bergstø.

SVs plan for rettferdig omstilling av Norge er en del av en global bevegelse på venstresiden som jobber for Green New Deal. Den er basert på tre byggesteiner: Vi skal kutte klimagassutslipp, bygge opp flere næringer og sikre arbeidsplasser, og dele for å få ned økonomiske forskjeller.

– Jeg er stolt over at SV som første parti nå har klart å konkretisere hva Norge kan satse på av nye næringer når vi må omstille samfunnet og gå i en retning som tar klimakrisa og naturkrisa på alvor, sier nestleder i programkomiteen, Arne Nævra.

Bergstø understreker at det er viktig å få til et politisk skifte, og snu utviklingen vi nå ser.  

– Valgene vi tar nå vil prege både Norge og verden i resten av menneskenes levetid. Vi trenger mer demokrati, ikke mindre. Vi trenger mer politisk styring og mindre frislipp til markedet. Vi trenger en ny politisk kurs om vi skal skape et samfunn for de mange – ikke for de få, sier Bergstø. 

Du kan lese hele programmet her

Del dette