open menu

Vil ha snarlig asylavklaring fra regjeringen

I dag fremmet SV og MDG felles forslag med krav om at regjeringen før nyttår legger fram et konkret tall på hvor mange asylsøkere Norge skal ta imot fra Hellas i 2021.

Forslaget ble fremmet i Stortinget av SVs Karin Andersen og MDGs Une Bastholm.

I forslaget viser SV og MDG til det «grunnleggende prinsippet at Norge skal være ledende i koalisjonen av europeiske land som bidrar til rettssikkerhet for de rundt 50.000 asylsøkerne som er hindret fra å reise videre fra Hellas».

– Relokalisering av asylsøkere i Europa skal ikke føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN, men komme i tillegg, heter det.

Regjeringen har besluttet at de i år kun skal hente 50 asylsøkere fra Hellas, og først og fremst syriske barnefamilier. Det er foreløpig ikke klart når disse asylsøkerne vil komme til Norge.

Dette mener SV og MDG er et altfor lavt tall sett opp mot den humanitære katastrofen som er på de greske øyene.

– Jeg forventer at vi nå tar ledelsen i den europeiske koalisjonen for å evakuere barn fra leirene, sier SVs Karin Andersen.

Hun får støtte av MDGs leder Une Bastholm.

– Jeg kan ikke slå meg til ro med at Norge kun evakuerer 50. Hvis ikke regjeringen øker antallet, undergraver den respekten for menneskeverd og rettigheter som Europa og Norge er bygd på, sier MDG-leder Une Bastholm.

Del dette