open menu

Kunnskapsløs klassepolitikk og kraftløs klimapolitikk

– De kutter i formueskatten til de rikeste, innfører nye usosiale kutt, samtidig som de gjør på langt nær nok for å få ned klimautslippene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Hun karakteriserer regjeringens budsjett som «kronen på makkverket».

– Det beste som er å si om dette budsjettet, er at det blir Erna Solbergs siste. Vi har et enormt opprydningsarbeid vi må gjøre etter denne regjeringen, for å gjøre Norge grønnere og mer rettferdig.

Kaski viser til at regjeringen kutter i formueskatten, samtidig som de avvikler koronatiltakene for permitterte arbeidsfolk og øker egenandelene til helsehjelp for svært mange syke mennesker.

– Erna Solberg tar tusenlapper fra folk på dagpenger for å gi mange millioner til mangemilliardæren, som virker stikk imot det Regjeringen påstår.

Hun viser til rapporten regjeringen fikk til for noen dager siden som viste at det er økt formuesskatten, og ikke kutt i den som får flere i arbeid.

I budsjettet anslår regjeringen at de når målet om 50 % reduksjon i klimautslipp først i 2050, altså 20 år etter at de skulle nådd dette målet.

– Dette viser at regjeringen har lagt frem et budsjettet både med en kunnskapsløs klassepolitikk og en kraftløs klimapolitikk, sier Kaski .

I tillegg er det langt fra kraftfulle nok grep for å få folk tilbake i arbeid, og til å skape grønne arbeidsplasser.

– Ikke veldig overraskende kommer regjeringen heller ikke regjeringen med den styrkingen av kommuneøkonomien som er helt nødvendig for at kommunene skal kunne komme seg ut av koronakrisa og opprettholde et godt velferdstilbud til innbyggerne, sier Kaski.

Det som vil stå igjen som arven etter Erna Solberg er åtte års sulteforing av velferden. Over åtte år har vi fått kutt for uføre, pensjonister, barn, syke og fattige.

– De har tatt brillestøtten til barn og støtte til tannregulering. De har tatt fysioterapien fra alvorlig syke. De har tatt kuttet i arbeidsavklaringspenger fra syke og barnetillegget fra uføre. Alle disse kuttene blir selvsagt stående, sier Kaski.

SV reagerer særlig på disse punktene i dagens budsjett:

  • Formuesskatten: Reduseres ved å øke verdsettingsrabatten ti prosentpoeng til 45 %. Det er et målrettet skattekutt til landets aller rikeste. Skattene kuttes med 2.6 milliarder. Eiendomsskattens maksgrense reduseres fra fem til fire promille.
  • Klima: Regjeringen budsjetterer med at de ikke når klimamålene for 2030 før i 2050. Det er bare en halvhjertet satsning på CCS og ingen finansiering av havvind.
  • Usosiale kutt: regjeringen opprettholder de usosiale kuttene fra tidligere år. Noen vesentlige kutt fra tidligere vi kritiserer er AAP-kuttene, barnetillegget for uføre, gratis fysioterapi, brillestøtte, tannregulering, kutt i uføretrygden og i dette budsjettet at de nye dagpengesatsene i dette budsjettet fases ut.
  • Egenandeler helse: Regjeringen øker egenandelene til helseutgifter til over en million mennesker.
  • ABE-kuttene: Regjeringens østehøvelkutt i velferden, blir videreført, det betyr at for sjuende året på rad må de kutte med 0,5 prosent i budsjettene.
  • Kommuneøkonomi: regjeringen kommer ikke med noen tiltak for å avhjelpe kommunene i koronasituasjonen
  • Oljeskatt: Endringene i oljeskatten som regjeringen gjennomførte sammen med Ap og Sp koster staten nesten 40 milliarder kroner i tapte inntekter.

Del dette