open menu

Nye grunnlovsforslag fra SV

Forankring i Stortinget av norsk deltakelse i krig, og at Norge må bli republikk var blant de seks grunnlovsforslagene som SV fremmet denne uken.

Denne uken var siste frist for å fremme grunnlovsforslag som skal behandles i neste stortingsperiode.

I tillegg til forslag om deltakelse i krig og forslaget om republikk, fremmet SVs stortingsgruppe forslag om at folket skal eie havet, om dyrka mark, om forbud mot atomvåpen på norsk jord, og et folkeforslag som skal sikre økt innflytelse for folk til å få tatt opp saker i stortinget eller gjennom folkeavstemning.

– Følelsen av avmakt og av avstand til politikere øker. Det tenker jeg det er god grunn til når folk føler at de ikke blir hørt, sier Freddy Andre Østegård som fremmet forslaget, som er todelt:    

Folkeforslag: Alle med stemmerett kan fremme forslag til stortinget om de får støtte fra en prosent av de stemmeberettigede, rundt 40 000 stemmer.

Folkeavstemning: Alle med stemmerett kan foreslå en sak til folkeavstemning om en viss prosentandel av befolkningen ønsker det. Saken må deretter behandles i stortinget.

– Vi har ikke landet på hvilken prosentandel det bør være, men det bør være en høyere terskel enn for folkeforslag, sier Øvstegård.  

SV fremmer i år også et grunnlovsforslag som skal sikre at beslutninger om å delta i internasjonale operasjoner må fattes av Stortinget. I dag kan regjeringen ta den beslutningen suverent – uten en gang å ha flertall på Stortinget.

– Libya-krigen er et godt eksempel på en beslutning som altfor få ble involvert i. SV mente allerede da at saken burde bli tatt opp i Stortinget. Man trenger den åpne debatten og en anledning til å tenke seg om og teste argumenter, sier SV-leder Audun Lysbakken.

«Rikets forsvarsmakt må ikke brukes utenfor rikets grenser uten Stortingets samtykke, med mindre det er tvingende nødvendig for å forsvare landet», heter det i grunnlovsforslaget. I tillegg fremmer Sv igjen et forslag om å innføre republikk. I år stiller fem partier seg bak forslaget, som ble fremmet av SVs Solfrid Lerbrekk.

– Det er urettferdig at makt skal arves. Det er lite demokratisk og passer heller ikke i et moderne samfunn, sier Lerbrekk.

SV fremmet forslaget som en del av en større pakke der vi vil utrede alternativ styringsform og ha folkeavstemning om republikk, om forslaget som politikere fra Ap, Høyre, Frp og Venstre stiller seg bak.

– Det viser at flere enn bare oss er interessert i å ta den prinsipielle diskusjonen om et demokratisk valgt statsoverhode i stedet for at det skal gå i arv, sier Lerbrekk.

Del dette