open menu

SV vil ta trygdeoppgjøret til Stortinget

Trygdeoppgjøret viser at regjeringen svikter pensjonistene nok en gang. – Nå må opposisjonen samle seg og sikre at trygdeoppgjøretskal behandles i stortinget, og at pensjonistene får forhandlingsrett, sier Sv-leder Audun Lysbakken

2. september var trygdeoppgjøret klart, etter utsettelse fra i vår som følge av koronapandemien. SV hadde en forventning om at regjeringen skulle ta ansvar og sikre et rettferdig oppgjør for pensjonistene, etter flere år med reallønnsnedgang. Erna Solberg sørger nok en gang for at pensjonistene taper og SV utfordrer nå Frp på om de står for sitt tidligere løfte om en bedre inntekt for pensjonistene.

– Vi kan ikke passivt se på at pensjonister og trygdede i Norge får mindre og mindre å rutte med for hvert år. Dette er et politisk ansvar, og regjeringen må ta grep, sier SV-leder Audun Lysbakken som samtidig utfordrer Frp på å holde det de har lovt pensjonistene tidligere.

I fem av de siste seks årene har pensjonen vært regulert lavere enn prisveksten. Den gjennomsnittlige nedgangen i kjøpekraften har vært på 0,7 prosent per år. I år får pensjonistene en økning på 1,2 prosent, mens prisveksten er beregnet til 1,4 prosent, som medfører et tap.

Neste år er det stortingsvalg, og SV-lederen støtter Pensjonistforbundets uttalelse om at dette forhåpentligvis er siste året med en så urettferdig innretning på trygdeoppgjøret.

– Flere år med underregulering merkes på lommeboka til folk. Nå må dette urettferdige systemet ryddes opp i. SV har flere ganger foreslått at trygdeoppgjøret må få en reell behandling i Stortinget. Dessuten er det nå på høy tid at organisasjonene får forhandlingsrett ved oppgjøret for å kunne påvirke. Dette kommer SV igjen til å foreslå i Stortinget, sier Lysbakken.

SV har gjentatte ganger foreslått at det innføres et gulv i pensjonsordningen som sikrer at pensjonistenes kjøpekraft opprettholdes også i år med lav lønnsvekst, og at organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret får forhandlingsrett.

Lysbakken peker på at dette ville sikret en styrket sosial profil og en mer rettferdig fordeling for de med dårligst økonomi. Dette har regjeringen og Arbeiderpartiet sagt nei til.

Del dette