open menu

– Setter det grønne skiftet på pause

Det nye oljeskattregimet er noe av det mest kortsiktige vi har sett i norsk politikk på lenge.

Denne uken ble det flertall på Stortinget for nye skatteregler for oljenæringen. SV satt lenge med i forhandlingene om de nye skattereglene for å sikre arbeidsplasser og utvikle grønn industri. Men flertallet begynte å lande på noe SV overhodet ikke kunne akseptere. Derfor brøt vi ut av forhandlingene. Resultatet ble som ventet en flopp, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski:  

– Dette er et av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene. Vi låser Norges skjebne fast til oljen for mange tiår framover og setter det grønne skiftet på pause, sier Kaski.

Hun mener at framtiden vil dømme dette øyeblikket hardt.

– Når vi ser tilbake på dette øyeblikket om 10 og 20 år vil det være øyeblikket hvor Norge satt en helt nødvendig grønn omstilling av økonomien på vent, og lot andre land ta ledertrøya i utviklingen av framtidas industri. Dette er et tap for fellesskapet og et tap for klima. Stortingsflertallet vil nå at vi skal betale oljeselskapene for å hente opp olje, uten garantier for arbeidsplasser i Norge. I stedet burde vi ført aktiv, grønn industripolitikk som sikrer arbeidsplasser og omstilling, sier Kaski.

SV frykter at det nye oljeskatteregimet vil gjøre det langt vanskeligere å opprette ny, grønn industri i Norge.

– Vi burde sikre arbeidsplassene i leverandørbedriftene nå, gjennom en aktiv industripolitikk.  I stedet velger stortingsflertallet å gi kunstig åndedrett til oljeindustrien, uten engang å sikre seg garantier for at det gir arbeidsplasser og verdiskapning. Støttepakka til oljeindustrien vil gjøre Norge mer oljeavhengig, på bekostning av annen landbasert industri som bare kan drømme om et tilsvarende godt skatteregime, sier Kaski.

Det er all grunn til å frykte at endringene i oljeskatten vil gi alvorlige feilinsentiver og føre til overinvesteringer i oljeindustrien, mener hun.

–Dette er ikke bærekraftig og det innebærer betydelig risiko for Norge og staten. Særlig når en vet en nå gjennom skattesubsidier forsøker å sikre lønnsomhet i oljeutbygginger som i utgangspunktet ikke var lønnsomme. Et eksempel på dette er Oscar Wisting-feltet nord i Barentshavet. Et felt som ikke er lønnsom med dagens oljepris og hvor det er stor usikkerhet ved om det noen gang vil bli lønnsomnt for staten. I tillegg er det et felt som vil frontkollidere med klimamålene våre for 2030 og 2050.

Del dette