open menu

Evakuer barn og sårbare fra flyktningleirene i Hellas

– Det er trist og uansvarlig at SVs forslag er nedstemt og at regjeringens beslutning ikke gir noen sikkerhet for at et eneste barn fra leirene i Hellas blir evakuert til Norge. Flyktninger i Hellas lever i en akutt krisesituasjon. Det er skammelig at Norge skal ikke sitte og vente på andre før vi tar […]

– Det er trist og uansvarlig at SVs forslag er nedstemt og at regjeringens beslutning ikke gir noen sikkerhet for at et eneste barn fra leirene i Hellas blir evakuert til Norge. Flyktninger i Hellas lever i en akutt krisesituasjon. Det er skammelig at Norge skal ikke sitte og vente på andre før vi tar ansvar, sier Karin Andersen.

Hun er skuffet over resultatet etter at Stortinget torsdag stemte over forslaget om å hente ut barn og sårbare fra greske flyktningleire.

– Situasjonen i Moria og andre leire i Hellas er akutt, det er foreldreløse barn som verken har mat, mulighet til å vaske seg eller et hjem. At Norge tar denne passive holdningen er trist og uansvarlig, sier Andersen.

Istedenfor å hente ut barn og sårbare fra kriserammede områder, har Stortinget nå vedtatt å gjøre det hvis åtte til ti andre europeiske land gjør det samme.

– Vi har forsøkt å få de andre partiene på Stortinget med på en bedre løsning enn dette, slik at flere av barna kunne fått kommet ut av dette helvetet raskt. Dessverre gikk ikke det, regjeringen har bestemt seg for er det ingen som kan si om kommer til å bety noe som helst.

Detaljene i vedtaket er usikre, og ifølge NTB kan det ta årevis før Norge faktisk henter ut flyktninger.

– Er det åtte eller ti land som må ha tatt imot før Norge gjør det? Telles EØS-land med eller er det kun EU-land? Skal disse landene ha hentet alle de har lovet, eller hvor i prosessen skal de telles inn? spør Andersen.

Hun lover at SV kommer til å fortsette å jobbe for å hjelpe de som trenger det.

– SV skal presse på hver dag for at regjeringen skal gjennomføre evakuering av barn og sårbare. Det må alle de som har vært med både fra kommunestyrer, frivillige organisasjoner, kirken og andre også fortsette med. Samtidig håper vi at noen flere land tar mer ansvar enn det vår regjering gjør, slik at både Hellas og flyktningene får hjelp raskt, sier Andersen.

Del dette