open menu

Nå trenger kommunene hjelp

Det er økonomisk krise i kommunene, motoren i norsk velferd. SV vil ha en krisepakke på minst 10 milliarder kroner til kommunene.

Neste uke skal regjeringen foreslå kommunenes budsjett for neste år. Da trengs det mye, mye mer penger enn det ser ut til at de får. Kommuneøkonomi handler om skoler, barnehager, utdanning, eldreomsorg og helsetjenester og helt kritiske deler av samfunnet, som blir enda viktigere i en krise.

– Korona-krisen har rammet økonomien i landet vanvittig hardt. Flere kommuner er på grensa til en konkurstilstand, og både næringsliv, innbyggere og kommunesektoren er nå avhengig av å få penger for å kunne opprettholde en normal drift, sier leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, Karin Andersen.

SV har foreslått en bevilgning på ti milliarder kroner umiddelbart, slik at kommunene ikke går inn i en sparemodus.

– Kommunen er ikke en fabrikk hvor det lar seg gjøre å effektivisere driften. Det handler om skoler, barnehager, omsorg og kultur. Ting som ikke blir bedre når driften går raskere, sier Andersen. Det må regjeringen snart innse, sier hun.

Kommunesektoren er hardt rammet av Korona-krisen, både fordi de har fått store ekstrautgifter og belastninger knyttet til smittebekjempelse og pasientbehandling, og på grunn av tapte inntekter fra stengte barnehager, SFO og kollektivtrafikk. Likevel er det største problemet sviktende skatteinntekter. Det gjelder de fleste kommuner, men inntektstapet er som de økte utgiftene, ikke jevnt fordelt.

Nå er det også tid for at kommunestyrene rundt om i landet skal revidere budsjettene sine. Får de ikke mer penger, er kommunene forpliktet til å justere driften slik at det stemmer overens med pengene de har til rådighet, det er derfor det haster så veldig med mer penger nå.

Da regjeringen la fram sitt forslag til korona-hjelp til kommunene, kom de med en sum på 250 millioner kroner.

– Det er småpenger i forhold til hva som faktisk trengs, og også sammenlignet med de seks milliardene ekstra Stortinget presset fram da de tok styring over krisepakken. Likevel er heller ikke det i nærheten av det som trengs. Bare i Oslo alene trengs det over en milliard kroner, sier Andersen.

Kommunenes interesseorganisasjon KS anslår at kostnadene for kommunesektorens inntektstap og ekstrautgifter er på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner for kommunene, og 5,5 og 6,8 milliarder for fylkeskommunene.

Tallene fra Oslo og andre kommuner må få alarmen til å gå i Stortinget, mener Andersen. Flere snakker om at kommunene får penger i revidert nasjonalbudsjett, som ikke vedtas før i juni.

– Med akutte pengetap og kostnader hver eneste dag, er juni en evighet unna. Så langt har regjeringen sviktet kommunene. Forslaget deres på 250 millioner viser både manglende forståelse for hvor ille situasjonen er nå, og en total mangel på politisk vilje til å sikre felles velferd i en krise.

Del dette