open menu

SV sikrer flertall for endringer i bioteknologiloven

Det blir nå antakelig flertall for blant annet tidlig ultralyd til alle kvinner, assistert befruktning til enslige og altruistisk eggdonasjon.

SV vil i all hovedsak støtte forslagene som er fremmet i stortinget om å blant annet gi tidlig ultralyd til alle kvinner, assistert befruktning til enslige og altruistisk eggdonasjon. Stortinget skal behandle saken i løpet av våren.  

Bakgrunnen for at disse endringene i bioteknologiloven blir vedtatt nå er at det lenge har vært varslet oppdatering av lovverket. Etter at Frp gikk ut av regjering ble det flertall for flere nye endringer, der Frp, Ap og SV sammen danner flertall i Stortinget.

– Endringene som er foreslått åpner for vanskelige etiske problemstillinger, og i SV er det ulike syn i denne typen verdispørsmål. Det har derfor vært viktig for partiet å ha en grundig prosess både i stortingsgruppa og i landsstyret. Samtidig som vi støtter å åpne opp for blant annet eggdonasjon og tidlig ultralyd, vil vi sørge for at det stilles klare begrensninger, slik at kvinnens behov og trygghet ivaretas, sier Nicholas Wilkinson, SVs helsepolitiske talsperson.    

Bioteknologi loven skulle egentlig vært behandlet i stortinget i slutten av mars, men ble utsatt på grunn av koronakrisa. Nå gjenopptar Stortinget mye av sitt ordinære arbeid, og dermed kommer disse sakene til å bli behandlet i løpet av mai.   

Når partiet har landet på at vi skal gå inn for blant annet tidlig ultralyd, så handler dette om å skape trygghet for alle kvinner i svangerskapet. At vi ønsker å åpne for at enslige skal få assistert befruktning og altruistisk eggdonasjon handler om at flere skal få mulighet til å få ønsket om  barn oppfylt.  

– En god far eller mor er en god forelder, også hvis de er enslige med barn. Vi har mange familier i Norge som har en forelder. For oss i SV er det viktigste at barnet har en god omsorgsperson, ikke hvor mange de er, sier Wilkinson om at vi vil gi enslige muligheten til assistert befruktning.   

SV vil også åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp.  

– Det må være en ideell og frivillig handling å donere egg. Derfor vil vi sikre at kompensasjon ved eggdonasjonen ikke er så høy at den er en motiverende faktor i seg selv, samtidig som kvinnen må få kompensert for ulempene det fører med seg.  

For SV er det også viktig at alle kvinner som vil gi egg må få en god veiledning og informasjon før de treffer valget. 

Når det gjelder tidlig ultralyd så velger mange i dag å ta det gjennom det private helsevesenet. Når SV nå går inn for å tilby det gjennom det offentlige er det fordi det er en rekke helsegevinster ved tidlig ultralyd, og for å sikre at alle får et likt tilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka. 

– Tidlig ultralyd åpner for flere etiske dilemmaer, og vi må sikre at det at flere får tilbud om tidlig ultralyd ikke skaper press om å velge bort fostre av ulike grunner, det er vårt ansvar å bygge et godt samfunn for alle, sier Wilkinson, og fortsetter 

– En av de viktigste tingene vi kan gjøre for minke et slikt press er å sikre trygge rammer for livet med barn med utviklingshemming. Det er samfunnets ansvar, ikke kvinnen som bærer fosteret.   

Foto: Andreas Haldorsen (CC BY-SA 4.0)

Del dette