open menu

Innspillsmøte for SVs arbeidsprogram 2021–2025

Vi vil ha innspill fra organisasjoner til programarbeidet! Hvilke utfordringer står Norge og verden overfor? Hvilke løsninger må legges på bordet? Hvilke saker bør være viktigst for SV i valgkampen 2021?

På landsmøtet i 2021 skal SV vedta et nytt arbeidsprogram for stortingsperioden 2021–2025. Arbeidet pågår mens Norge og verden står i flere kriser, både økonomisk og klimamessig.

Det er et stort behov for nye løsninger og en politikk som gir framtidshåp, rettferdighet og grønn omstilling. SV har alltid formulert ambisiøs politikk og vært tidlig ute med å kjempe for positive og radikale samfunnsendringer. SVs arbeidsprogram for 2021–2025 skal løfte fram denne tradisjonen, ved å speile vår tid.

Vi vil ha innspill fra organisasjoner til programarbeidet! 

Hvilke utfordringer står Norge og verden overfor? Hvilke løsninger må legges på bordet? Hvilke saker bør være viktigst for SV i valgkampen 2021?

Fredag 8. mai inviterer vi organisasjoner og sivilt samfunn for å samle inn gode innspill, ideer og endringsforslag til det som skal bli SVs politikk de neste fire årene. Del din organisasjons innspill – og gi SV beskjed!

Deltakelse krever påmelding. Dersom din organisasjon ønsker å delta, kan dere melde dere på her. Merk at grunnet praktisk gjennomføring har vi kun anledning til å ha en deltaker fra hver organisasjon.

Hvor lang tid hver organisasjon får avhenger av antallet påmeldte, dere vil få beskjed etter påmeldingsfristen. Påmeldte får beskjed om nøyaktig tidspunkt for fremlegg av sitt innlegg. På grunn av situasjonen vi nå er i planlegger vi dette som nettmøte.

Påmeldingsfrist er 28. april. OBS: Det kan bli fullt tidligere.

Har du spørsmål, ta kontakt med sekretær for programarbeidet Yngvil Longva ylo@stortinget.no.

Om dere ikke har anledning til å delta på nettmøtet ønsker vi allikevel gjerne skriftlige innspill. Kortere innspill sendes inn her. Lengre innspill kan sendes til ylo@stortinget.no.

Del dette