open menu

Vi må stille sosiale krav til bedrifter som får krisehjelp

– Det er veldig viktig å redde arbeidsplasser, og vi er helt enig i at vi må bruke store penger på det, men vi må samtidig stille sosiale krav til de som mottar støtten, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleder og næringspolitiske talsperson.

SV er opptatt av at vi må stille krav om ingen oppsigelser, ingen utbytte, ingen statlige penger til huseiere som ikke setter ned leiene og at det bare er seriøse virksomheter som kan får støtte.

– Det er selvsagt uakseptabelt for folk flest at fellesskapets penger skal dekke mesteparten av utgiftene til bedrifter som sier opp folk, tar utbytte fra krisehjelpa og behandler de ansatte dårlig, Sier Knag Fylkesnes, som nå skal forhandle om pakken med de andre partiene på Stortinget.

Kontantstøtten skal gå både til små enkeltstående virksomheter og svære konsern. Det er problematisk at store selskap kan søke støtte opp til 30 millioner for hver foretak og det må vi se på hva som kan gjøres noe med, sier Knag Fylkesnes

Regjeringen vil fremme sitt forslaget i statsråd fredag, og så skal partiene på Stortinget forhandle om innretningen på krisepakka for bedriftene. Forslaget skal behandles i stortinget på tirsdag, og målet er at bedriftene skal kunne søke om støtte rett over påsken.

SVs krav til bedrifter som skal motta kontantstøtte:

  • Bedrifter som mottar støtte skal ikke ha oppsigelser eller unødvendige permitteringer i den perioden de mottar statlige midler.
  • Statlig krisehjelp må komme med krav om utbyttestopp. Bedriftene kan heller ikke betale ut bonuser eller gi høyere lederlønninger samtidig som de mottar statsstøtte.
  • Vi må hindre at rike huseiere tapper statsstøtten ut av de kriserammede bedriftene, ved å ta i bruk nødparagrafen i husleieloven til å regulere husleien i krisesituasjoner.
  • Vi må være trygge på at støtten går til den norske delen av kriserammede bedrifter, sånn at det faktisk går til å sikre arbeidsplasser i Norge.
  • Det må sikres at ordningene går til seriøse bedrifter, og det må følges opp med straffereaksjoner dersom ordningene misbrukes.

Del dette