open menu

Krisepakke med mer sosial sikring og grønne investeringer

Natt til tirsdag ble SV, Ap, FrP og Sp enig med regjeringen om krisepakke 3. For SV var det avgjørende å få mer penger til kommunene, en bedre sosial profil og grønne investeringer.

I dag ble det på Stortinget lagt frem en enighet mellom SV, Ap, Sp, Frp og regjeringspartiene om en ny krisepakke for å dempe den økonomiske krisen.

– Jeg er veldig fornøyd med at kommunene og fylkene får fem milliarder mer enn regjeringen la opp til for å kunne møte krisa, at vi har sikret at flere som sliter med husleie kan får bostøtte, og at vi får på plass en studentmilliard for studenter som har mistet deltidsjobben, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Kommunene trenger å sikres fordi de både har økte utgifter som følge av korona-krisa, men også fordi de taper skatteinntekter. Denne pakken er et viktig skritt i å øke kraften til kommunene, men det må komme mer, og det kommer SV til å slåss for, understreker Kaski. Når det gjelder studentene settes det av en milliard ekstra og det settes av 500 millioner til at flere skal kunne motta bostøtte. 

I avtalen ligger det også en rekke tiltak for at de som nå er permittert skal kunne få økt kompetanse og støtte til fylkene for bortfall av kollektivinntekter, og kutt i moms for de bransjene som betaler lav moms det gjelder blant annet kultur og reiseliv.

– For SV har det vært viktig å få på plass tiltak som kutter utslipp og trygger arbeidsplassene og som skaper ny miljøvennlig næringsvirksomhet. I framtiden må vi bli mindre oljeavhengig, sier Kari Elisabeth Kaski, og fortsetter:

– Derfor er vi glade for at vi nå får en finansieringsplan for flytende havvind som gjør at vi kan bli verdensledende på dette og at vi har en enighet om å ta en investeringsbeslutning for karbon fangst og lagring allerede i høst. I tillegg har vi fått på plass mye mer penger til å utvikle nullutslipps båter. Både hurtigbåter og andre båter.

I tillegg er partiene om å sette av en milliard til å utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur, som kan settes i gang raskt.

Det er viktig at hvis økonomien må stilles om, må den stilles om i en bærekraftig retning, mener Kaski:

– Klimakrisen tar ikke pause mens vi bekjemper koronakrisen, derfor har SV jobba for å få på plass tiltak som både bekjemper den stigende arbeidsledigheten og som gir utslippskutt.

Når det gjelder kontantstøtten for arbeidslivet så er regjeringen nå i dialog med partene i arbeidslivet om hvordan denne bør innrettes, og forhandlinger om dette kommer først i neste krisepakke.

– Da vil vi jobbe for å få på plass viktige krav til de bedriftene som mottar støtte om ikke å si opp folk, at de ikke skal kunne ta ut utbytte, og at det må stilles krav til seriøsitet, sier Kaski.

– Det er veldig mange som har det tøft under denne krisen, derfor kommer vi til å fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet. I enigheten ber vi regjeringen komme tilbake med mer på dette, avslutter hun.

Del dette