open menu

Krisepakke som lar mange i stikken

SV reagerer på at krisepakken regjeringen legger frem idag lar viktige grupper og kommunene i stikken.

Idag, fredag 27. mars, la regjeringen fram sitt forslag til en tredje krisepakke. SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener at pakken ikke er god nok, og mener at flertallet på Stortinget må ta styringen for å få pakken i en bedre retning.

– Dette er ingen krisepakke for de mange, og de som trenger det mest blir latt i stikken. Her er ingen nye forslag til å tette hullene i sikkerhetsnettet.

Hun reagerer særlig på at kommunene som står i frontlinjene i kampen mot koronaviruset og dets økonomiske konsekvenser ikke får tilstrekkelig støtte.

– Vi trenger en krisepakke som hindrer at prisen for krisen lempes over på andre ting som kommunene bruker penger på, som å ta vare på skolebarn og eldre på sykehjem. Derfor må kommunene få et tosifret milliardbeløp, sier Kaski.

– Det hjelper ikke med krisepakker når tiltakene ikke er tilstrekkelige, treffsikre, eller kommer tidsnok. Dette er skuffende, fortsetter hun.

Hun etterlyser bedre støtteordninger til de offentlige institusjonene og folkene som sitter igjen med enorme uforutsette utgifter eller inntektstap nå.

– Vi må ha mer konkrete lovnader til kommunene og sykehusene. Vi må ha bedre ordninger for de som nå står uten inntekt og en haug med regninger, og vi må gjøre mer for å holde hjulene i gang. Blant annet handler det om industrien, der vi må satse på løsninger for framtiden, og vi må bruke offentlige innkjøp aktivt, blant annet til vedlikehold.

Del dette