open menu

Enighet om midlertidig kriselov

Et enstemmig storting har i dag vedtatt en midlertidig krisefullmaktslov som skal vare i en måned, som skal sikre muligheten for raske beslutninger, samtidig som

– Stortinget har tatt kontroll. Det som nå vedtas er en radikalt forandret lov, som sikrer Stortinget løpende kontroll, styrker åpenhet og mindretallsrettigheter og slår fast at lovsaker fortsatt skal behandles i Stortinget så sant mulig, sier Lysbakken.

Han understreker at fullmaktsloven nå er omgjort til en sikkerhetsventil.

– Det var helt uaktuelt for SV å stemme for regjeringens forslag, og det et enstemmig storting i dag vedtar, er noe helt annet enn det regjeringen foreslo, sier Lysbakken.

Blant annet skal det være åpenhet rundt endringene, et mindretall av stortinget skal kunne stanse dem når som helst, og den midlertidige loven skal ikke vare lenger enn en måned.   

– Det aller viktigste er at koronaloven skal være et unntak. Den skal bare bli brukt når ingen andre løsninger er forsvarlig for å tiltak på umiddelbare utfordringer. Vanlig behandling i Stortinget skal fortsatt være normalen, sier Lysabkken.

– Prosessen rundt fullmaktsloven viser hvor viktig det er å sikre åpenhet om lovarbeidet, og at man får innspill fra alle relevante parter, Sier Lysbakken.

Dette har vært viktig for SV:  

  • Koronaloven skal være en sikkerhetsventil, en nødløsning. Alle saker skal hvis mulig og ansvarlig behandles på vanlig måte i Stortinget.  
  • Koronaloven skal ikke bryter Norges folkerettslige forpliktelser.  
  • Stortinget skal varsles før nye tiltak kommer, og skal få tid til å bruke mindretallsrettighetene. Det bør dessuten også offentligjøres informasjon om nye tiltak samtidig som Stortinget blir beredt.  
  • 1/3 av Stortinget skal kunne stoppe et tiltak fra regjeringen selv om Stortinget ikke kan samles på vanlig vis.  
  • Koronaloven skal kun vare i en måned.  

Del dette