open menu

Krisepakke for bedrifter

Regjeringen legger fram en krisepakke for å redde bedrifter i koronakrisen. Men bankene kan ta utbytte fra pakken.

Idag la regjeringen fram forslag om lånegarantier verdt 50 milliarder kroner. Målet er at bankene skal kunne hjelpe bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen. Det er mye som er bra i pakken, men også mange problemer, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Det er særlig uforståelig for meg at det ikke følger strengere betingelser med de hjelpepakkene som regjeringen nå legger fram. Når fellesskapet bruker så mye penger, må det selvsagt også stilles krav. Nå går vi inn med enormt mye penger for å holde hjulene i gang og trygge folks inntekter. Da må ikke noen berike seg og sko seg på at både folk og bedrifter trenger kapital sier Kaski.

For at folk og næringsliv skal greie seg framover innføres det nå en lånegarantiordning hvor staten tar over en del av risikoen fra bankene, slik at det skal bli lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån. Dette er ordninger som er ment å skulle komme bedriftene til gode. De andre partiene nektet å gå med på SVs krav om at det da skulle være forbudt for bankene å bruke garantiene til å betale ut store utbytter, i stedet for å bidra til at næringslivet klarer seg.

Regjeringen kommer kun med en forsiktig oppfordring om å ikke ta ut utbytte: «Mange selskaper og næringsdrivende vil i tiden fremover bli hjulpet av ulike statlige ordninger i en periode. Det er viktig at alle i den situasjonen vi nå er i viser moderasjon, spesielt mht. utbytte og bonus.»

Kaski mener dette er alt for slapt.

– Vi kan ikke legge opp til at dette utelukkende skal baseres på tillit. Det kan og må reguleres. Også finansnæringen må bidra i dugnaden. De skal ikke kunne ta utbytte nå.

SV har de siste dagene jobbet for at krisepakkene også skal bidra til at norsk økonomi får flere bein å stå på.

– Nå er det viktig at klarer å omstille norsk næringsliv, både av hensyn til klima og av hensyn til norsk økonomi som er svært avhengig av oljeprisen, sier Kaski.

Del dette