open menu

Krisepakke nummer to lagt frem, her er det som er med

SV har vært med å danne enighet om nye kraftfulle tiltak for å sikre familier, økonomien og arbeidsplasser.

Torsdag morgen ble SV, sammen med Ap, FrP og Sp enig med regjeringspartiene om nye sosiale og økonomiske tiltak for å møte koronakrisen.

– Dette handler om at vi må bruke statens muskler til å sikre at byrden for dugnaden vi må gjennom blir rettferdig fordelt, dette er et skritt i riktig retning, men vi er fortsatt ikke i mål, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Vi er fornøyd med å ha fått på plass flere tiltak for å sikre alle en trygg inntekt, blant annet studenter som ikke får jobbet deltid, og at kommunene og sykehusene får midler til å møte krisen, og næringslivet får lettelser i avgifter og tilgang på penger, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Det er likevel skuffende at Frp er mer opptatt av å sikre at næringslivsledere som har fått krisehjelp skal ha mulighet til å ta utbytte enn å gi mer penger til hele næringslivet. Og vi mener det burde vært mer til kulturlivet.

Avtalen innebærer at førstelinja i kampen mot viruset, som kommuner, helsetjenestene og NAV skal kompenseres for merutgifter knyttet til krisen.

Flere grupper havnet mellom stolene i første runde med krisetiltak. Flere av disse gruppene får nå trygget sine inntekter.

– Lærlinger som permitteres eller mister plassen får nå inntektssikring på linje med lærlingelønnen, vi trygger inntektene til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sine inntekter, og vi får sikret studenter som ikke lenger får jobbe deltid en mer i inntekt, sier Kaski.

Kaski er videre misfornøyd med løsningen for studenter. Tiltakene som retter seg mot de som nå står uten inntekter fra deltidsjobb er mangelfull.

– Vi ønsket å ta studentenes situasjon på alvor, og gi dem stipend. Dessverre ville flertallet at dette skal omgjøres til lån. Det holder ikke, og vi vil jobbe videre med dette, sier Kaski.

Situasjonen for norsk næringsliv er svært kritisk. Det har vært en målsetting å sikre overlevelsen til levedyktige selskaper gjennom offentlig støtte, garantier og lettelser.

– Vi har ønsket å ta i bruk hele verktøykassen for å hindre konkursras, og har lykkes langt på vei. SV, Ap, FrP og Sp er enig om at staten skal kunne kjøpe seg opp i selskaper for å hindre nedleggelser av viktige selskaper og infrastruktur. Vi senker arbeidsgiveravgiften kraftig og trygger viktig infrastruktur, fortsetter hun, og legger til:

– Men dette er bare krisepakke 2. Skal vi lykkes må flere krisepakker etableres i ukene som kommer.

I forhandlinger må en gi og ta, men det er noen områder
hvor Kaski er direkte misfornøyd med innstillingen til finanskomiteen.

– Det er helt uforståelig og meningsløst at det ikke er flertall for å stanse utbetaling av utbytter til personer og selskaper som mottar krisehjelp. Det er galt at noen skal kunne ta krisepenger ut i utbytte. Dette er tiden for dugnad, ikke privat berikelse.

Del dette