open menu

Nå må vi stå sammen

Landet står i en kritisk situasjon, derfor vil SV gjøre det vi kan for at Stortinget skal vedta det som trengs for folks økonomi og næringsliv.

– Vi støtter regjeringens tiltak for å hindre spredning, men samtidig setter tiltakene hundretusenvis av mennesker, ja hele landet, i en fryktelig vanskelig situasjon, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er viktig at vi sørge for at folk har trygg inntekt, at næringslivet har det som trengs for å klare seg gjennom krisen. Spesielt må kommuner og sykehus være sikre på at de får de pengene som trengs for å komme seg gjennom denne tiden, sier Lysbakken.

For å sikre trygghet, inntekt og arbeidsplasser jobber SV med de andre partiene på Stortinget for å bli enige om nye tiltak som stortinget kan vedta på mandag.

– Vi vil få på plass løsninger som har bedre effekt, gir større økonomisk trygghet og hjelper landet gjennom krisen. Det regjeringen har foreslått er ikke kraftig nok til å gi folk og næringsliv den hjelpen vi trenger, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski

– Det er veldig viktig at ingen er utrygge på om det finnes ressurser, derfor må sykehus og kommuner nå få tilgang til alle nødvendige ressurser. Vi må rett og slett ta frem «gullkortet» som kristin Halvorsen i finanskrisen ga til bankene, men nå må vi gi det til samfunnet, sier Kaski.

I første omgang er oppmerksomheten rettet mot akutte tiltak for å sikre inntekt til de som er rammet. Utvidet rett til omsorgslønn for de med små barn, og andre viktige temaer.

Når så mange må være hjemme med barn som ikke kan gå på skolen eller i barnehagen får det enorme konsekvenser.

– Nå må vi stå sammen, og ta vare på hverandre, sier Lysbakken.

Akutte tiltak

SV jobber med mange tiltak. Her er noen av de viktigste:

  • Sørge for at kvoten for sykt barn-dager forlenges, slik at folk ikke taper penger, staten må betale de nye dagene for at ikke bedriftene skal få økonomiske problemer på grunn av økningen.
  • Når folk permitteres raskere, blir lønna redusert. Vi vil at staten skal dekke full lønn i arbeidsgiverperioden opp til 6 G (ca 600 000 kroner) i denne kritiske perioden. Det er spesielt viktig for folk med allerede lav lønn.
  • Selvstendig næringsdrivende er spesielt utsatt, det gjelder taxisjåfører, mange frisører, kulturarbeidere og mange andre. Vi vil sikre at disse kan få omsorgspenger og sykelønn som arbeidstakere.
  • Sikre at folk som er avhengige av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger ikke blir rammet fordi situasjonen gjør at de ikke kan gjennomføre aktivitetskrav.
  • Sørge for at staten tar en større del av regningen for sykmeldinger, slik at bedriftene ikke ender opp med store ekstraregninger for alle sykmeldingene som kommer.

Andre saker SV jobber med fremover

  • I utsatte bransjer vil bedrifter raskt kunne gå konkurs, derfor må Stortinget raskt få på plass krisepakker for utsatte næringer
  • Kommunene og sykehusene må få en garanti om at de får de pengene de trenger for å hjelpe folk som er rammet og for å hindre smitte.
  • Stortinget må gi en tydelig beskjeden om at dette så raskt som mulig, slik at vi ikke risikere at tiltak mot smitte holdes tilbake på grunn av økonomi.
  • Regjeringen må trekke frem «gullkortet», og garantere at sykehusene og kommunene får dekket alle ekstrakostnader.

Del dette