open menu

Krisepakken er ikke god nok

Det er viktig at dem som er mest utsatt nå ikke skal betale prisen for korona-krisen.

Det er alvorlige tider, og regjeringen har SVs fulle støtte i de drastiske tiltakene som settes inn for å stoppe spredningen av koronaviruset. Men krisepakken regjeringen har lagt frem for å dempe de økonomiske virkningene er rett og slett ikke god nok. Arbeidsfolk skal ikke betale prisen for krisen, sier SV-leder Audun Lysbakken:

– Krisepakken må bli mer kraftfull og sosial. Byrdene må fordeles rettferdig, det er mangel på dugnadsånd ikke å stille mer opp for lavtlønte arbeidsfolk. Og forslaget til endringer i permitteringsreglene er altfor dårlig.

Det er særlig viktig at kommunene får penger til å holde samfunnet igang, mener Lysbakken.

– Renholdere, helsepersonell, transportarbeidere og andre som står i første rekke i kampen mot smitten er heltene nå, og vi må sørge for at det er mange nok av dem. Kommunene må få en garanti for at de vil få dekket utgiftene med å holde denne responsen i gang.

Lysbakken reagerer også på at det ikke er noen krisepakker som berger jobber i næringer som er utsatt nå.

– Når mange frykter for jobbene sine trengs krisepakker for reiseliv, kultur og andre utsatte næringer. Vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer med noe kraftfullt for å berge jobber i dag.

– SV er klar til å jobbe sammen med de andre partiene på stortinget. Nå må vi ta helgen i bruk, og jeg håper vi kan få til forbedringer, sier Lysbakken.

Noen av SVs forslag som bør inn i krisepakken:

  • Vi må doble antall «sykt barn-dager» til minst tjue, så folk som må være hjemme med barna har trygg inntekt
  • Staten må dekke full lønn for permitterte den første tiden, slik at lavtlønte arbeidsfolk i reiseliv og servering ikke havner i økonomisk krise.
  • Selvstendige og andre som ikke omfattes av permitteringsloven og som nå rammes, som i kulturlivet og i serviceyrker, må kunne få dagpenger og omsorgspenger.
  • Det trengs mer omfattende krisetiltak for utsatte bransjer.
  • Regjeringen må trekke frem «gullkortet», og garantere at sykehusene og kommunene får dekket alle ekstrakostnader.

Del dette