open menu

Møter vestlandsbedrifter om grønn omstilling

Denne uka er SV-leder Audun Lysbakken, og flere andre SV-politikere på en rekke bredriftsbesøk flere steder på Vestlandet for å se hvordan industribedrifter tar grep i den grønne omstillingen.

– Mens regjeringen drar føttene etter seg, har flere bedrifter begynt arbeidet hele Norge burde vært i gang med for lengst. De viser også at det er fullt mulig med en grønn omstilling, men da trenger vi en grønn ny deal, der staten i større grad bidra til industribedrifter kommer seg over i grønne næringer, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken besøker blant annet hjørnesteinsbedriften Aibel, som er en viktig arbeidsplass i Haugesund. De har jobbet med oljerelatert industriarbeid, men jobber nå med en stor havvindsatsing.

– Aibel er en bedrift vi kan lære mye av. Alle selskaper og industrier må fornye seg, og Aibel viser at det nytter å tenke nytt. Da sikrer man også arbeidsplasser, og klarer å fornye seg som bedrift, sier Audun Lysbakken.

Hvordan vi skal omstille oss til et grønnere arbeidsplasser er et av flere spørsmål i SVs arbeid med en «Grønn ny deal», som vi skal presentere over sommeren. Arbeidet skal gi innspill til programarbeidet mot 2021.

Det er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes leder arbeidet, som også ser på hvordan vi kan vri pengestrømmene i grønn retning, hvordan omstillingen kan skje rettferdig gjennom folkebonus, få en grønn transportsektor og hvordan vi kan elektrifisere Norge. 

– Norge kan bli verdensledende på havvind, hvis vi setter oss den ambisjon om det allerede nå, og  Aibel et viktig eksempel, sier Lysbakken.

I tillegg til Aibel besøker går turen innom clustersamarbeidet Cleanteck Maritime og batterifabrikken Corvus på Nesttun i Bergen.

Bakgrunnen for SVs arbeid med en «Grønn ny deal», er å legge en vår plan for hvordan Norge skal komme inn i det grønne skiftet. Målet er å redusere de nasjonale klimautslippene med 60% innen 2030, og sikre naturmangfoldet. Skape flere hundre tusen grønne arbeidsplasser. Redusere forskjellene, og styrke velferden. 

– I kampen mot klimaendringene må vi huske at folk også skal ha en jobb å gå til og en trygg tilværelse i Norge også etter et grønt skifte. Vi må klare å bevare arbeidsplasser og sikre gode betingelser for hjørnesteinsbedrifter over hele landet. Da er det viktig å lære av de som har gått i front i denne omstillingen, sier Lysbakken. 

Del dette