open menu

SV varsler mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialministerens forklaringsproblem blir større og større. Nå varsler SV mistillit.

Nav-skandalen, som har rammet så mange mennesker, må få politiske konsekvenser. SV har ikke tillit til Hauglies håndtering av saken, verken når det gjelder å reagere raskt nok, når det gjelder å rydde opp, eller når det gjelder å oppklare hva som har skjedd. Derfor varsler SV-leder Audun Lysbakken nå at SV vil gå inn for mistillit mot Hauglie:

– Skandalen har store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker og har ført til en rekke justismord. Denne saken stinker klassejuss, og er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sier Lysbakken.

Allerede før høringen, hadde Arbeidsminister Anniken Hauglie et stort forklaringsproblem om hennes rolle i NAV-skandalen. Det klarte hun ikke å klare opp i under høringen.  Tvert imot kom det nye alvorlige opplysninger, som at den tidligere riksadvokaten gjorde det klart at han kunne og burde blitt informert lenge før, og at trygderetten var tydelig i sine kjennelser mot NAVs praksis allerede fra juni 2017.

– Vi har sett at Hauglies forklaringsproblem har vokst for nesten hver nye opplysning i saken.  I høringen ga hun ikke god nok forklaring på de ubesvarte spørsmålene, tvert imot kom det flere nye opplysninger som gjorde saken mer alvorlig. Derfor har vi ikke tillit til statsråden, sier Lysbakken.

SVs medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Freddy André Øvstegård understreker de menneskelige konsekvensene statsrådens treighet hadde:

– I høringen innrømmet Hauglie selv at hun burde reagert tidligere, og er derfor ansvarlig for at mennesker har blitt rammet av justismord, det er svært alvorlig. 

Det gjenstår flere spørsmål både om denne perioden og perioden før 2012, som det er viktig å få svar på, sier Øvstegård:

– Det er ennå mange spørsmål vi må ha svar på, både når det gjelder hvorfor ministeren ikke reagerte raskere, og også når det gjelder implementeringen av forordningen. Men vi vet nå nok om Hauglies håndtering av saken til å konkludere med at vi ikke har tillit. Så vil granskingsutvalgets rapport kunne gi oss mer informasjon om perioden før Hauglies eget ansvar.    

Del dette