open menu

Et grønt budsjett for de mange

SVs alternative budsjett satser på velferdsløft framfor skattekutt, klimakutt framfor forurensing – og viser hvordan det klimanøytrale samfunnet kan bli mye mer rettferdig.

­– Regjeringen vil gi de aller rikeste skattekutt og kutter i velferd for å få det til. Kutt i støtte til barnebriller er et grelt eksempel på det. SV gjør det motsatte. Da får vi en økonomisk politikk for de mange, ikke de få på toppen. Samtidig begynner en rettferdig, grønn omstilling av Norge, en Grønn Ny Deal, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I dag legger han frem SVs alternative statsbudsjett for 2020. Her viser SV at det er mulig å gi skattekutt til de aller fleste, øke skatten på de rikeste og satse på velferd og grønn omstilling.

– I dette budsjettet løfter vi velferden i kommunene, vi øker barnetrygden og begynner innføringen av en tannhelsereform. Dessuten starter vi arbeidet med å få tannkremen tilbake på tuben gjennom å reversere regjeringens usosiale kutt, sier han.

En av de viktigste prioriteringene i budsjettet har vært å møte vår tids to store utfordringer samtidig: Den globale klima- og miljøkrisen og den økende ulikheten i makt og rikdom. Disse må løses sammen. Derfor tar SV i dette budsjettet de første skrittene i retning av en «Grønn Ny Deal», en omstilling til et klimavennlig Norge, som gjør samfunnet mye mer rettferdig og skaper nye arbeidsplasser.

– Vi har dårlig tid til å nå målene i Paris-avtalen. I løpet av 21 år skal vi bli uavhengig av olje. Vi begynner derfor å vri satsingen fra oljenæringene til ny grønn industri og næring, og bruker skatter, avgifter og budsjettmidler til kraftfull omstilling, sier Torgeir Knag Fylkesnes som leder arbeidet i SV med en Grønn Ny Deal.

Bare i dette budsjettet bruker vi over 11,4 milliarder kroner på dette arbeidet. Det er et første skritt i retning et mer rettferdig og mer klimavennlig samfunn.

For å gjøre landet mer rettferdig samtidig som vi stiller om økonomien, er SVs skatteopplegg kraftig omfordelende. De aller rikeste må bidrar mer, mens de med inntekt på under 600 000 skal ha mer igjen i lommeboka enn idag. Klimaavgifter skal kompenseres gjennom omfordeling.

SV lanserer også en folkepakke for klima som vil gjøre det langt enklere for folk å gjøre klimavennlige grep der de bor. Vi gjør det dyrere å forurense og lettere å få pengene til å gå opp. Vi øker karbonavgiften, gjør det dyrere å fly og øker bensinprisene. Samtidig vil de aller fleste familier tjene på dette statsbudsjettet, forklarer SVs fungerende finanspolitiske talsperson Solveig Skaugvoll Foss:

– Det har vært viktig for oss å sørge for at folk flest får en større bit av kaken, samtidig som vi belønner dem som tar grønne valg. Med vår grønne profil, vil selv en familie med to dieselbiler og to barn komme over 7.000 kroner i pluss. Men det vil lønne seg enda mer å ta grønne valg, sier hun.

Dette budsjettet viser frem vår tenkning om de to krisene, mener Lysbakken:

– Kampene for miljø og rettferdighet er i bunn og grunn den samme kampen. Det er kampen for å skape et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, bygget for de mange, ikke for de få, sier Lysbakken.

Du kan lese hele SVs alternative budsjett for 2020 her

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett for 2020 også en solid styrking av kommuneøkonomien. Dette skjer først og fremst gjennom rammetilskudd til kommuner og fylker (frie og øremerkede midler, til sammen over 5,1 mrd. kroner). Ser her for å finne hvordan dette fordeler seg på kommunene og fylkene.

Del dette