open menu

– Et smålig og visjonsløst budsjett

– Regjeringens oppfinnsomhet på usosiale velferdskutt er bunnløs, handlingslammelsen i møtet med klimakrisen er komplett, sier SV-leder Audun Lysbakken om statsbudsjettet for 2020.

I statsbudsjettet som regjeringen legger frem i dag er det få spor av at Regjeringen har skjønt alvoret i klimakrisen. Regjeringen legger opp til å kutte under halvdelen av utslippene som må til for å nå klimamålet for 2030.  

– Dette skulle være budsjettet som feiret at vi nådde klimamålet for 2020 og som viste vei til 2030-målene. I stedet gitt budsjettet opp begge målene. Her finner vi tidenes mageplask i politikken for å få bukt med klimakrisen. Det kuttes ikke i nærheten av nok for å nå klimamålene for 2030, og det er lite her som får i gang et grønt rettferdig skifte som bevarer arbeidsplasser i fremtiden, sier Lysbakken. 

Det hjelper dessverre lite å heve CO2-avgiften, når de samtidig skjermer bilistene mot den samme hevingen gjennom kutt i andre avgifter. Det er å ta ett steg frem og ett tilbake, mener Lysbakken.     

Samtidig fortsetter regjeringen å kutte i velferden med de såkalte ABE-kuttene, som år for år barberer vekk budsjettene til offentlig velferd. Det blir samlet mye mindre til velferd, over ti milliarder, neste år sammenlignet med da Høyre og Frp dannet regjering.  

– Det er syvende året med brede velferdskutt gjennom ABE-reformen. Det er kutt i velferden til folk flest, alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til universitet og høyskoler. På denne måten skjuler regjeringen velferdskutt som rammer de mange. Hvis de vil kutte i velferden burde de heller stå for det. 

Samtidig leverer regjeringen, som alltid, store usosiale kutt til folk som har det vanskelig. I budsjettet foreslår regjeringen blant annet å kutte i arbeidsavklaringspengene (AAP) til unge som er for syke til å jobbe. Tidligere har regjeringen blant annet kuttet i bostøtte, uføretrygd, i barnetillegget for uføre, i arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad for enslige foreldre.  

– Regjeringen fortsetter med usosiale kutt. De kutter i alt fra arbeidsavklaringspenger til unge til noe så smålig som kutt i briller til unger med alvorlige synsproblemer eller kutt i støtte til tannregulering. En av de få tingene partiene i regjering klarer å bli enig om er åpenbart den villfarelsen at syke blir friske av å bli fattige. Men realiteten er at syke mennesker tvinges over på sosialhjelp, sier Lysbakken.  

I budsjettet øker regjeringen barnetrygden for første gang siden 1996, men for dem som er avhengig av sosialhjelp, er det mange steder i landet lite å glede seg over, siden regjeringen fortsetter å la kommuner kutte sosialhjelpa tilsvarende barnetrygden.    

– KrFs nestekjærlighet for barna som vokser opp i fattige familier klinger hult. Familiene som trenger barnetrygda mest, får ikke beholde den. Det er grunnleggende urettferdig, sier Lysbakken. 

– Det holder ikke at regjeringen erkjenner at klimakrisen og økningen i ulikhet er vår tids største utfordringer. De fører en politikk som tar landet i feil retning, sier Lysbakken.  

Kontakt: Siri Gjørtz, 92048949, siri@stortinget.no  

Del dette