open menu

SV har blitt større og sterkere

Med en fremgang i kommunevalget på hele 2 prosentpoeng til 6,1 prosent, har SV fått flere folkevalgte, ordførere og varaordførere rundt om i landet.

– Jeg er utrolig stolt av innsatsen til våre folk rundt om i landet sin innsats i valgkampen, og nå begynner vi å se resultatet av innsatsen rundt om i fylkene- og kommunene, der SV får en større rolle etter dette valget, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Da blir det flere til å kjempe for mer rettferdig fordeling og kutt i klimautslipp, og det er veldig bra, sier Lysbakken.  

Antall folkevalgte i kommunene (inkludert bydelene i Oslo) har økt fra 373 folkevalgte i sist periode til 475 i nåværende periode.

– Noen plasser er de ferdige mer forhandlinger, og vi får stadig inn rapporter om ordførere og varaordførere fra SV, sier Lysbakken, og viser til blant andre Yvonne Wold i Rauma, Aase Refsnes i Stigen, og Jan Olsen i Nordkapp, som alle blir ordførere.

I de store byene er man ikke ferdig å forhandle om en politisk plattform for de neste fire årene, men mye tyder på at både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø får rødgrønt styre.

– Jeg er helt sikker på at våre folk vil stå på for å få mest mulig gjennomslag for SVs politikk. Det handler om å prioritere mennesker, ikke markeder og fremtid, ikke forurensing, sier Lysbakken.

Av de 475 innvalgte for SV er 257 kvinner, og det gir en andel på 54 prosent, en økning fra 48 prosent i 2015. Av de 40 personene som er innvalgt på fylkesting og i bystyret i Oslo er 22 kvinner. Det er en andel på 55 prosent kvinner, sammenlignet med 50 prosent i 2015.

Og av alle innvalgte er 69 registrert som unge folkevalgte. Det vil si at de er født i 1989 eller senere. Sammenlignet med 2015 er det en økning fra en andel på 7 prosent til 13 prosent.  

Del dette