open menu

Mennesker og miljø, ikke markeder

– Valget må handle om økende forskjeller og klimakrisa, da må vi snakke om mennesker og miljø, ikke markeder, sier SV-leder Audun Lysbakken på SVs nasjonale valgkampåpning.

SVs kommunevalgkamp vil handle om å bekjempe forskjeller og få en bedre velferd gjennom å sikre trygge arbeidsforhold, heltidskultur, økt bemanning og tillitsreform.

– Der høyresiden vil ha verdikamp for velferdsprofittørene, vikarbyråene, budsjettkutt og målstyring, tar vi menneskene i velferden på alvor, sier Audun Lysbakken.

Den andre hovedsaken for SV i kommunevalget er å sørge for klimavennlige kommuner.

– Skal vi få ned klimautslippene spiller kommunene en sentral rolle. Og er det noe sommerens villere, våtere og varmere klima har gjort synlig, er det at kommunene også må være forberedt på å tilpasse seg det nye klimaet, sier Lysbakken.

På pressekonferansen la Lysbakken frem fem tiltak for grønne klimakommuner og fem tiltak for profittfrie velferdskommuner.

SV går inn i valgkampen med framgang både i medlemstall og på meningsmålinger. 16.000 mennesker er nå medlemmer av partiet, flere enn noensinne. Partiet økte også mest og fikk den beste målingen på ni år på den siste nasjonale meningsmålingen fra Opinion. SV kan gjøre det beste kommunevalget på 16 år, mener Lysbakken.

– På de lokale målingene ser vi at SV ligger veldig godt an i mange store byer, og det vil gjøre SV til tungen på vektskålen i en rekke kommuner, sier han.

I Bergen og Trondheim har Ap valgt å samarbeide med sentrum, istedenfor til venstre. Vi vil bruke vår vekst til å tvinge Ap til å samarbeide mot venstre, slik vi har gjort i Oslo. Det vil vi gjøre ved å stille tydelige krav til samarbeid, og gå i opposisjon om vi ikke får innfridd disse, fortsetter han.  

– Vi skal sette en stopper for vassen sentrumspolitikk, der det er mulig. Det må være et tankekors for Ap i Bergen, at de kan få innfridd løfter om gratis SFO og skolemat, dersom de hadde samarbeidet med SV, sier Lysbakken.

I Oslo har SV blant annet fått gjennomslag for gratis aktivitetsskole til 16.000 barn, et banebrytende klimabudsjett og 16 prosents nedgang i klimautslipp på to år. Byrådet har gjort kommersielle sykehjem og til kommunale, bygget 3.000 kommunale barnehageplasser, og gjennomfører prosjekter med tillitsreform i eldreomsorgen.

– Politikk er å ville og handle. Der den blå-blå regjeringa svikter, stiller Oslo opp for miljøet og barna. SVs mål er å gjøre Oslo til en barneby. En by som er gøy og trygg og god å vokse opp i for alle barn, er en god by for alle, sier Oslos ordfører og SVs førstekandidat Marianne Borgen. 

– Når flere velgere stemmer på oss, må vi gi dem en rødere og grønnere politikk, da må vi stå på krava og en tydelig politikk for de mange, ikke for de få, sier Lysbakken.  

Mennesker, ikke markeder – SVs plan for profittfrie velferdskommuner  

  • Ja til profittfri velferd, nei til kommersialisering.
  • Ja til heltidskultur, nei til ufrivillig deltid. 
  • Ja til tillitsreform, nei til stoppeklokke.  
  • Krav om økt bemanning i eldreomsorg. 
  • Krav om flere fagarbeidere i barnehagene. 

Framtid, ikke forurensing – SVs plan for grønne klimakommuner  

  • Alle kommuner skal ha klimaplan og et klimabudsjett. 
  • Strengere klimakrav i alle offentlige innkjøp fra el-ferger til minigravemaskiner. 
  • Alle kommunens byggeplasser skal være fossilfrie, eller ha nullutslipp.  
  • Kommunen skal være i front på klimanøytrale bygg og solceller på tak. 
  • Kartlegging av nødvendig klimatilpasning for drikkevann og rent avløp.  

Del dette