open menu

SV kan gjøre beste lokalvalg på 16 år

– Vi gleder oss til valgkampen, der SV kan gjøre det beste kommunevalget på 16 år samtidig som flere får mulighet til å stemme SV, sier SV-leder Audun Lysbakken.

På SVs pressekonferanse før sommeren gjør SV-lederen opp status før kommunevalget, sammen med nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes. 

Vi står midt i en klimakrise, men Norge øker faktisk sine utslipp. Og mens ulikheten øker, varsler Høyre at de vil ha en verdikamp om konkurranseutsetting av velferd. Dette viser hvor viktig det er at SV, som et både rødt og grønt parti, går frem i valget, sier SV-lederen.

­– Vi skal vinne kampen mot Høyre om profitt i barnehager og eldreomsorg, og SV skal være pådriver for at kommunene faktisk får ned klimautslippene og jobber med en grønn, rettferdig omstilling, sier Lysbakken.

Andre viktige saker for SV er arbeidet for heltidkultur i kommunene, og en tillitsreform med mindre bruk av «stoppeklokke» i eldreomsorgen. I kommunevalgkampen blir også skole viktig, og SV vil jobbe videre for en mer praktisk og variert skoledag med skolelekser og skolemat, og mindre testing og måling i skolen.

SV ligger an til å kunne gjøre det bedre enn kommunevalget i 2007, og det betyr at SV kan gjøre det beste kommunevalget på 16 år.

– Vårt mål er at flere skal få bo i en kommune der SV styrer etter kommunevalget, slik vi gjør i Oslo og Tromsø. Det er på høy tid å få byttet ut markedsorienterte og klimaskeptiske politikere i Kommune-Norge, sier Lysbakken.

I kommunevalget stiller SV liste i 242 kommuner. Det er en fremgang i dekningsgrad til 68 prosent, og det betyr at rundt 94 prosent av Norges befolkning kan stemme på SV. Samtidig er kvinneandelen blant SVs toppkandidater i kommunene hele 46 prosent, mens 9 av 11 kandidater til fylket er kvinner.     

– Jeg er utrolig fornøyd med alle de flotte folkene som står på liste for SV i så mange av landets kommuner. Jeg er så heldig at jeg har fått reist, og skal få reise, land og strand rundt for å hilse på våre lokalpolitikere i kommunene og fylkene, sier Lysbakken.

På pressekonferansen ble det løftet fram eksempler fra flere SV-gjennomslag rundt om i landet de siste fire årene. I Oslo har man for eksempel innført krav om nullutslipp på byggeplasser og fått innført gratis aktivitetsskole. I Tromsø er SV vært pådriver for å få bukt med bruk av deltid og ta velferd tilbake til kommunene. Og på Loppa i Finnmark har SV fått gjennom gratis barnehage til alle.  

­– Vi skal stå på i bygd og by for en politikk som er for de mange, ikke for de få på toppen. Det skal handle om mennesker, ikke markeder, og det skal handle om framtiden, ikke forurensing, sier Lysbakken.   

Del dette