open menu

Klar for grønn valgkamp

SV-leder Audun Lysbakken tror klima kan bli høstens store tema i valgkampen. Han brukte også sin landsstyremøtetale til å ta et oppgjør med måten Frp takler bompengedebatten.

På SVs landsstyremøte i helgen var det en entusiastisk Audun Lysbakken som innledet. Han meldte at over 90 prosent av Norges befolkning får muligheten til å stemme SV i høstens valg, og at partiet har fått over 3.300 nye medlemmer siden nyttår.

Se hele talen i opptak på SVs Facebook-side.

Lysbakken mener SV er bedre rustet til lokalvalg enn på mer enn ti år, og tror valgkampens store sak kan bli klima.

– Jeg tror denne valgkampen kan bli den første miljøvalgkampen på flere tiår. Skolestreikene er en bevegelse som bygger seg sterkere og sterkere. Jeg tror det vi ser nå er noe nytt. Jeg tror vi ser starten på en ny og mer organisert mobilisering i miljøbevegelsen. De trenger gjennomslag nå. Og det har vi tenkt å gi dem.

Han trakk frem SVs nylige forslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødsituasjon, og hvordan vi har fremmet klimastreikernes krav som en sak i Stortinget.

Han sa at der SV styrer er vi allerede i gang med det vi kaller en «grønn, ny deal», for vi trenger tiltak som både kutter utslipp og skaper nye arbeidsplasser.

– Fossilfrie byggeplasser er ett eksempel. Norske bygg- og anleggsplasser slipper årlig ut tilsvarende 340 000 fossilbiler. Regjeringen lovet en handlingsplan for to år siden. Siden har vi ikke hørt noe. I mellomtiden har SV i Oslo handlet. Vi har stilt krav om fossilfrie anleggsplasser i anbud til Oslo kommune. Det kommer til å kutte utslipp, og gi nye arbeidsplasser. El-ferger er et annet eksempel: Fordi Hordaland og Trøndelag fylkeskommune har stilt krav om elferger har det blitt kuttet utslipp, skapt arbeidsplasser og utviklet ny teknologi. Det er nye batterifabrikker nå i både Bergen og Trondheim, sa han.

Lysbakken kom også inn på debatten om bompenger.

– At Siv Jensen kaller inn til «krisemøte» på grunn av FrPs egen bompengepolitikk er ekstremt provoserende. synes de vanlige folk kommer for dårlig ut. Etter seks år med usosial politikk. Etter å ha brukt 25 milliarder kroner på skattekutt til de med mest fra før, mens resten har blitt hengende etter og mange fått mindre å leve for. Regjeringen burde hatt et krisemøte for lenge siden. For de som har fått kuttet bostøtten. For de uføre med barn som har mistet over 20 000 kroner. For de som mister fødetilbudet. For pensjonistene som har fått mindre å leve av. For de som nå mister arbeidsavklaringspenger og havner på sosialhjelp. Men nei, de gruppene møtes med en kald skulder.

Han mente at Frp i bompengedebatten er problemet, ikke løsningen.

– Jeg har forståelse for mange av de som protesterer mot bompenger. De som er avhengige av bilen, som ikke har et godt kollektivtilbud og som får en stor regning oppå utgifter for bolig, strøm, mat, klær. Men, jeg har også forståelse for de som er avhengig av bussen. For dem som ikke har råd til bil. For barna med astma som ikke kan leke ute om vinteren på grunn av luftforurensing. For ungdommene som krever kutt i klimautslipp fra biltrafikken nå, for at de skal kunne ha en framtid å vokse opp i.

Vi må føre en politikk som bidrar til å begrense biltrafikken i byene, som skaffer penger til økt kollektiv- og jernbanesatsning, samtidig som belastningen for vanlige folk ikke blir urimelig høy, sa Lysbakken:

Løsningen er egentlig enkel: bygg mindre motorvei. Det vil gi mindre biltrafikk, mindre utslipp, mindre bompenger og mer penger igjen til kollektiv og jernbane. FrP, Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF har stemt for alle gigantiske motorveier finansiert av mye bompenger. De kan spare krokodilletårene sine. Hadde de hørt på oss i SV ville bomutgiftene vært lavere.

Han oppsummerte SVs posisjon slik:

  • Vi går mot regjeringens megabomregning til nye motorveier, som reduserer bompengene og gir mer penger til kollektiv og jernbane.
  • Vi er for bompenger som har til hensikt å redusere kø og forurensing, og som bidrar til helt nødvendige miljø- og framkommelighetstiltak, som bybanen i Bergen.
  • Vi vil øke statens andel av kollektivprosjekter i byene til 70 %.
  • På sikt vil vi ha veiprising i stedet for bompenger, slik at vi kan få et mer sosialt treffsikkert system. Det kan også innebære rabatter for folk med lav inntekt, slik et flertall med SV i Bergen bystyre nå foreslår.
  • Vi er den tredje vei i bomsaken. Den sunne fornuften. Ja til de bompengene som er nødvendig for å fjerne kø og forurensing, nei til de som går til megaloman veibygging. Sånn får vi mer miljø og mindre bompenger i Norge.

Del dette