open menu

Regjeringen kaster folk ut i fattigdom

Som alltid er det de sykeste og mest fattige det går ut over når regjeringen lager statsbudsjett. Regjeringen lytter til de rikeste, ikke til folkene som protesterer i gatene mot dem.

I dag presenterte regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2019. Regjeringen leverer som forventet, sier finanspolitisk talsperson for SV, Kari Elisabeth Kaski.

– Regjeringen lytter ikke til folkene som protesterer mot deres budsjetter. De lytter ikke til folk som kastes ut i økonomisk usikkerhet på grunn av kuttene i arbeidsavklaringspenger, bostøtte og overgangsstønad, sier Kaski.

–  De lytter heller ikke til elevene som streiker mot klimakrisen. Eller opprøret i barnevernet, fødselsomsorgen og Nav. Dessverre lytter de som alltid, til landets rikeste, sier Kaski.

Når tusenvis av folk og familier skyves ut av sosiale ordninger som bostøtte, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad for enslige forsørgere, frykter Kaski at flere vil bli fattige.

Regjeringen kommer heller ikke med nødvendige nye grep for å kutte i klimautslipp. Samtidig øker de bevilgningene til motorveier.

– Det er ingenting som tyder på at regjeringen har tatt innover seg alvoret i klimakrisen. Det er ingen vesentlige nye grep for å få ned klimautslippene. Det er ingenting som svarer på utfordringen fra de 40.000 skoleelevene som streiket for to måneder siden, sier Kaski.

Regjeringens budsjetter er tapte muligheter, mener Kaski, siden vi hvert år regjeringen får styre, kaster bort tid til å gjøre viktige grep.

– Vi kunne skapt et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Isteden fortsetter regjeringen en unødvendig hestekur mot det offentlige Norge. Vi kunne snudd alt dette på hodet, gitt folk flest mer i lommeboka, styrket velferden og gjort en innsats for å løse klimakrisa. Sjansene vi mister får vi aldri tilbake.

Del dette