open menu

Kommunene skal være for de mange, ikke for de få 

I kommuneopplegget for 2020 svikter regjeringen både skolebarna og de eldre.

I kommuneproposisjonen kniper regjeringen nok en gang i kommunenes budsjetter samtidig som de deler ut milliarder til landets sterkeste og mest velstående.

I regjeringens opplegg er barnehager og skoler fremdeles underfinansiert, samtidig som staten har veltet store utgifter over på kommunene ved kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) og at færre og færre vanskeligstilte og uføre får bostøtte, sier Andersen.

I tillegg må kommunene framover ta mer ansvar for klimakutt og vern av natur, noe de trenger både penger og ansatte til. 

– Når flere mister bostøtta viser Erna Solberg nok en gang at hun ikke bryr seg om at uføre, syke og trygdede skal ha et trygt hjem, sier kommunepolitisk talsperson i SV, Karin Andersen.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Når disse pengene skal fordeles på alle kommunene, så er det ikke mye å rope hurra for i landets kommuner.

– Regjeringen svikter både skolebarna og de eldre. I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte i helseomsorgen at de ikke får dagene til å strekke til. Da trenger vi flere ansatte og det koster penger, sier Karin Andersen som også er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Også fylkeskommunes får mindre i 2020 enn de gjorde i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner.

– Kutt i fylkenes budsjetter vil ramme elevene i videregående skoler, de som trenger hjelp til oppstart av bedrifter og alle som er avhengig av transport, enten du kjører på fylkevegene eller med buss og ferjer, sier SVs kommunalpolitiske talsperson Karin Andersen.

Del dette