open menu

Møt SVs nye ledelse

SVs landsmøte 2019 har valgt partiets nye ledelse.

SVs landsmøte valgte i kveld partiets nye ledelse. Både SV-leder Audun Lysbakken, nestleder Kirsti Bergstø og partisekretær Audun Herning ble gjenvalgt. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkenes vant avstemningen mot stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski som ny nestleder, med 108 mot 100 stemmer.

– Jeg vil takke Kari Elisabeth for en god valgkamp. Jeg er lettet og glad. Jeg får nå anledning til å være med på å bygge Audun Lysbakkens folkepartiprosjekt. Mitt bidrag blir å ta styringen i nærings- og distriktspolitikken. Det er et nødvendig ledd for å vinne klimakampen, sier Fylkesnes.

SVs helsepolitiske talsperson på Stortinget Sheida Sangtarash ble også valgt inn i ledelsen som nytt medlem i partiets arbeidsutvalg.

SVs landsstyre består av sentralstyret og representanter fra alle fylkene i tillegg til direkte valgte representanter.

SVs sentralstyre:

Leder: Audun Lysbakken, Vestland

Nestleder: Kirsti Bergstø, Troms og Finnmark

Nestleder: Torgeir Knag Fylkesnes, Troms og Finnmark

Partisekretær: Audun Herning, Viken

AU-medlem: Sheida Sangtarash, Viken

Kvinnepolitisk leder: Ingrid Hødnebø, Oslo

Faglig leder: Knut Øygard, Oslo

Inkluderingspolitisk leder: Marian A. Hussein, Oslo

Sentralstyremedlem: Gina Barstad, Vestland

Sentralstyremedlem: Lars Haltbrekken, Trøndelag  

I tillegg sitter SU-lederen i sentralstyret

Vararepresentanter til sentralstyret

1. vara: Mina Finstad Berg, Oslo

2. vara: Eirik Faret Sakariassen, Rogaland

3. vara: Yvonne Wold, Møre og Romsdal

4. vara: Ådne Naper, Vestfold og Telemark

Direktevalgte landsstyrerepresentanter:

Heming Olaussen, Vestfold og Telemark

Unni Berge, Oslo, miljøpolitisk leder

Gjermund Skaar, Viken, leder i internasjonalt utvalg

Arvinn Eikeland Gadgil, Oslo

Hilde Mari Bjørke, Innlandet

Oddny Irene Miljeteig, Vestland

Del dette