open menu

En grønn og rettferdig politikk for de mange

På SVs landsmøte ble det denne helgen vedtatt hovedresolusjoner som konkretiserer SVs planer mot de økende forskjeller og mot klimautslipp. Det trengs, mener SV-leder Audun Lysbakken, for høyre-regjeringen øker forskjellene.

På SVs landsmøte ble det denne helgen vedtatt hovedresolusjoner som konkretiserer SVs planer mot de økende forskjeller og mot klimautslipp. Det trengs, mener SV-leder Audun Lysbakken, for høyre-regjeringen øker forskjellene.

– Lenge etter at andre land har innsett at skattekutt til de rike ikke sildrer ned til folket, venter norsk høyreside trofast på det samme mirakelet her til lands. Det er politisk overtro, økonomisk sjamanisme. Siv Jensen kan like gjerne danske regndans for å få billigere strøm, sa Lysbakken i talen sin til landsmøtet.

Blant noen av forslagene i resolusjonen mot ulikhet er:

  • Økt barnetrygd for å sørge for at færre barn vokser opp i fattigdom.
  • Gratis skolefritidsordning bør utvides nasjonalt og kvaliteten må heves.
  • Vi vil utvide det offentlige tannhelsetilbudet og på sikt bør ingen måtte betale mer enn 2 500 kroner.
  • Vi ønsker et omfordelende skattesystem med høyere skatter til de rikeste og  lavere skatt for folk med vanlig inntekt.
  • SV vil erstatte EØS-avtalen med en handles – og samarbeidsavtale med EU. De tar vekk viktige beslutninger fra folk og demokratisk kontroll.

For å forhindre den globale miljøkrisen må vi ta klimatruslene og naturødeleggelsene på alvor. Derfor har SVs landsmøte har vedtatt en ny hovedresolusjon og politikk for klimakutt. I likhet med de klimastreikende ungdommene krever vi handling nå, sier Lysbakken.

– Vi har fortsatt et valg: Enten gjør vi norsk økonomi mindre oljeavhengig gradvis, mens vi ennå har litt tid. Eller så skjer det raskt og brutalt når verden i panikk begynner å kutte utslipp noen år inn i framtiden. Det er da vi vil få massearbeidsløshet og industridød i Norge. Folkens: Å ta klimakrisen på alvor er ansvarlig økonomisk politikk! sa Lysbakken i talen sin.

For å lage en kraftfull klimapolitikk for å kutte utslipp i årene som kommer foreslår SV blant annet at:

  • Det skal ikke deles ut nye tillatelser til petroleumsvirksomhet og vi skal i stedet bygge ut ny, utslippsfri industri.
  • Norge skal bruke sin kompetanse innen verftsindustri og elektroindustri til å elektrifisere kysten og ta i bruk nullutslippsteknologi i sjøtransport Norge.
  • Kollektivreiser skal være rimelige, sterkt subsidierte og med gode rabattordninger.
  • Det skal bygges ut lyntog mellom norske storbyer som er konkurransedyktig med innenlands flytransport.

De vedtatte hovedresolusjonene blir snart tilgjengelig her.

Del dette