open menu

Forskjeller i formue øker kraftig

Ulikheten i formue er større i Norge enn i mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Det prøver høyre-regjeringen å underslå når de hevder at Norge er et samfunn med små ulikheter.


Det viser SVs ferske forskjells-rapport om den økende ulikheten i makt og rikdom de siste tiårene, som presenteres i forkant av SVs landsmøte i helgen. SV har presentert slike rapporter siden begynnelsen av 80-tallet.

– Vi viser at høyre-regjeringen prøver å bortforklare at deres politikk bidrar til å øke forskjellene, fordi ulikhet i makt og rikdom er langt større enn det regjeringen gir inntrykk av. Samtidig viser vi hvordan økt ulikhet går ut over alle, ikke bare de fattigste, sier Audun Lysbakken.

Den viktigste endringen er at de rikeste drar i fra resten av befolkningen. Dette blir forverret av at regjeringen fortsetter å gi skattekutt til dem på toppen. Den rikeste promillen betaler nå en mindre andel av sine inntekter i skatt enn da vi satt i regjering.

– Når de rikeste blir rikere, og de fattige blir flere, så går det ut over oss alle og samholdet i samfunnet. Det er årsaken til at vi trenger et mer omfordelende skattesystem og at vi må sikre gode støtteordninger, som ikke blir fattigdomsfeller, sier Lysbakken.      

Om tallene fra SSB:

  • De siste tallene fra SSB viser at de 10 prosentene med størst formue eide over halvparten av den private formuen i Norge i 2017. De 1 prosent med størst formue eide en femtedel (21 prosent) av den private formuen. Disse hadde en formue på 58 millioner kroner i gjennomsnitt.
  • En annen rapport fra SSB fra 2018, viser at utviklingen har vært enda mer alvorlig:
    • De fant at de ti prosent rikeste eide 58 prosent av den private formuen i Norge.
    • Til sammenligning eide den samme gruppen 46 prosent av den private formuen i 2005. Det innebærer en økning på over 10 prosentpoeng.
  • Samtidig viser tall fra OECD at Norge har høyere ulikhet i formue enn blant annet Spania, Frankrike og Italia.[i] I følge rapporten Global Wealth Report[ii], utarbeidet på oppdrag fra banken Credit Suisse, har Norge større ulikhet enn Storbritannia.

Samtidig har forskjellen mellom de som arbeider og de som eier blitt større de siste tiårene, selv om regjeringen i ulikhetsmeldingen påstår at den har vært stabil. Det bidrar til å øke forskjellene i makt.

– Dette er noe regjeringen helst ikke snakker om, siden dette handler om de som gir penger til Høyres valgkamp, og som tjener på at høyre-regjeringens politikk, sier Lysbakken.

For å redusere forskjellene er det nødvendig å begrense profitt ut av velferd og skape et tryggere arbeidsliv med flere fagorganiserte. Vi må tilbake til et boligmarked som også fungerer for folk med vanlig inntekt. Det er viktig å sikre at fiskeriressursene kommer lokalsamfunn til gode ved at havbruksnæringen betaler skatt på grunnrenteinntektene.

Her er forskjells-rapporten.

[i] Balestra, C. and R. Tonkin (2018): “Inequalities in household wealth across OECD countries: Evidence from the OECD Wealth Distribution Database”, OECD Statistics Working Papers, 2018/01, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/7e1bf673-en

[ii] Credit Suisse: «Global Wealth Report 2018». https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html

Del dette