open menu

SVs plan for å redusere ulikhet

SV vil redusere ulikheten i Norge blant annet gjennom nye velferdsreformer, et mer omfordelende skattesystem og et trygt og organisert arbeidsliv.

På landsmøtet i slutten av mars skal SV behandle SVs plan for å redusere ulikhet i Norge, som en av fire hovedresolusjoner. SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har skrevet utkastet til planen.

– Når regjeringen nå endelig har lagt frem en stortingsmelding som slår fast at ulikheten øker, så er det på tide at de skjønner at deres politikk faktisk bidrar til å øke forskjellene, sier Kaski.

1. mars la regjeringen frem en stortingsmelding om ulikhet, som de har kalt  «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft». Bakgrunnen var et forslag om en slik stortingsmelding fra SV som fikk flertall i Stortinget i oktober 2017.

Dessverre så har regjeringen hoppet bukk over flere av årsakene til at ulikheten øker i meldingen, blant annet at en viktig årsak er at de rikeste har dratt i fra.

– Regjeringen slår fast at skatt er viktig for omfordeling, men det mangler et «skattekapittel» ulikhetsmeldingen, det viser svakheten ved regjeringens arbeid, sier Kaski.

Samtidig som vi ser en stadig større oppsamling av formue som går i arv, har de de med lavest inntekt ikke fått reallønnsvekst de siste ti årene.

Noen av de sentrale punktene i SVs plan for å bekjempe ulikheter i Norge er:

Nye velferdsreformer: Økt barnetrygd, heldagsskole og en tannhelsereform er hovedpunktene. SV vil også stanse all profitt innen offentlig finansierte velferdstjenester.

Omfordelende skattesystem: Dagens skattesystem tilpasset den «økonomiske eliten». SV vil ha høyere skatt på formue, arv, utbytte og eiendom.

Mer demokrati: Vi vil flytte beslutninger nærmere folk, blant annet ved å erstatte EØS-avtalen med en annen avtale med EU. SV vil også ha et sterkt offentlig eierskap i sektorer som er viktige for samfunnet.

Et trygt og organisert arbeidsliv: Vi må skape et trygt arbeidsliv, der fast jobb er hovedregelen, og midlertidig jobb er unntaket. Og vi må bekjempe sosial dumping.

Integrering: SV vil øke innsatsen for å få innvandrere ut i arbeidslivet, både gjennom tiltak som språkopplæring, kutte kontantstøtten og områdeløft.

Her kan du lese hele planen for å redusere ulikhet

Del dette