open menu

Ny grønn næringspolitikk fra SV

SV vil skape nye, grønne arbeidsplasser over hele landet med ny næringspolitisk plattform.

På landsmøtet skal SV behandle et forslag om en plattform for ny, grønn næringspolitikk. Vi vil starte arbeidet med å lage en «green new deal» for Norge. Næringspolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes har ledet arbeidet. Nå varsler han en ny grønn vår for norsk næringsliv.

– Vi kan ikke bare kutte oss ut av problemer, vi må bygge oss ut av dem, sier Fylkesnes.

Blant tiltakene som foreslås i resolusjonen er statlig og lokalt eierskap, å sikre at fellesskapet får avkastningen av naturressursene, en bedre handelspolitikk, nye nasjonale næringsprosjekter og mye mer. Det er et ambisiøst program som står i grell kontrast til regjeringens passivitet på næringspolitikken, mener Fylkesnes:

– Det er ikke masse nye grønne arbeidsplasser, fastlandsindustrien er ikke styrket, men har snarere gått ned, og vi er enda mer oljeavhengige enn vi var for noen år siden. I stedet for å sitte helt stille og gjøre ingenting, vil SV ta grep med en aktiv og progressiv næringspolitikk.

Et av de store satsningsområdene i planen er et nytt industrimål, der SV vil bidra til å løfte en ny, grønn industri gjennom et måltall for industriproduksjon.

– Vi må ha mer industri, og det må være nullutslippsindustri. Som første parti har vi satt et mål om å få opp landindustriens andel av verdiskapningen til 20 prosent i 2040, fra dagens snaue 7 prosent, sier Fylkesnes.

Du kan lese hele resolusjonen, og de andre som er foreslått, her.

Del dette