open menu

SV lager 8.mars-oppgjør på Stortinget

I spørretimen i forkant av 8. mars gir SV regjeringen 9 utfordringer, som er gode grunner til å gå i tog på kvinnedagen.

– Høyre- og FrP regjeringen er den første på 40 år som innskrenker kvinners rett til selvbestemt abort. Det er en god grunn til å mobilisere til 8. mars, sier SVs likestillingspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

Han viser til at regjeringen i tillegg freder kontantstøtta som holder kvinner ute av arbeidslivet, har gitt KrF vetorett på bioteknologi, og likestillingspolitikken har blitt flyttet ut av likestillingsdepartementet.

– Samtidig står likestillingsutfordringene i kø. Kvinner tjener fortsatt i snitt 87 kroner for hver hundrelapp en mann tjener, seksuell trakassering har endelig blitt avdekket som det samfunnsproblemet det er, og nesten tre ganger så mange kvinner som menn jobber deltid, sier Øvstegård.

Derfor vil SV bruke spørretimen som et oppspark til 8. mars for å vise alle de gode grunnene til å gå i tog mot regjeringens bakvendte likestillingspolitikk.

– Spørsmålene vil handler om abort både nasjonalt og internasjonalt, om ufrivilling deltid og bemanningsbransjen. Det vil være om seksuell trakassering i skolen, fødsels- og barselomsorg, likelønn og likestilling i den økonomiske politikken.

Du kan lese alle spørsmålene her.

Del dette