open menu

Profitt i velferd: Forskjellen på biler og barn

Våre felles penger bør brukes på bedre velferd for alle, ikke til profitt for noen få.

Den siste tiden er det avdekket en rekke brudd på hvordan offentlige tilskudd er misbrukt av kommersielle aktører.

– Å sørge for gode velferdstjenester er en av de viktigste oppgavene for oss politikerne. Uansett hvor mye penger du har, skal du være trygg på at det finnes gode barnehager for barna dine. At det er et godt sykehjem der når du blir gammel. Og at det finnes barnevern som tar var på de ungene som trenger det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det kommunene bruker mest penger er nettopp barnehage, skole, omsorg og helse. Skatten du betaler, og egenandelene eller foreldrebetaling du bidrar med, skal sørge at alle får gode velferd. For å gjøre tjenestene best mulig er det viktig at pengene som skal gå til velferd, faktisk brukes til velferd.

– Det er et stort problem at stadig mer av disse pengene forsvinner ut av velferden, og inn på kontoene til noen få rike eiere av enorme kommersielle selskap, som driver med barnehage og omsorg, Sier Lysbakken.

Den siste tiden har det vært en rekke eksempler på at kommersielle aktører har misbrukt pengene de har fått til å drive velferd.

I Oslo kommune har kontroll, satt igang av byrådet, avdekket at kommersielle barnehager har brukt offentlig støtte og foreldrepenger på årslønner i millionklassen, og turer til storbyer som Berlin, Firenze, London og Barcelona, med innlagt spa og båt-sightseeing.

Kommunen har dessuten slått ned på lavere «voksentetthet» enn i kommunale barnehager, som skal ha ført til «urimelig» høy fortjeneste, og har krevd tilbakebetalt midler fra seks av de femten barnehagene som ble gransket.

Nå har tidligere ansatte i en av barnehagene tatt et kraftig oppgjør med ledelsen, og forteller om u­forsvarlig drift, hvor det meste dreide seg om å få inn mest mulig penger.

Et annet eksempel som er avdekket i Trondheim, der kommunen etter en lang prosess med klagesaker og tilsyn mener driften av barnehager i Gnist-konsernet ikke er pedagogisk forsvarlig. I 2017 gikk barnehagen Gnist Trøa med 2,7 millioner kroner i overskudd av en inntekt på drøyt 21 millioner kroner. Tilsvarende store overskudd finner man i flere av de 17 Gnist-barnehagene.

– Vi må gjøre noe med slikt misbruk av skattebetalernes penger, og derfor fremmer vi igjen forslag som skal hindre denne typen velferdsprofitt. Denne gangen foreslår vi blant annet å gi kommuner flere maktmidler mot private kommersielle aktører som misbruker fellesskapets midler, sier Lysbakken.

Også i andre velferdssektorer er det eksempel på at kommersielle selskaper tapper penger ut av virksomheten. I dag eies en fjerdedel av privat omsorg av ett konsern, som er kontrollert fra skatteparadiset Luxembourg. Det er det svenske konsernet Ambea, som har skiftet navn til Stendi, som har kjøpt opp omsorgsfirmaene Aleris og Heimta.

Det pågår nå en rettsak i Oslo Tingrett, mot Aleris Ungplan & BOI, som har spart penger på å bytte ut faste ansatte med «konsulenter» på dårlige arbeidsavtaler. Nylig avslørte Dagbladet at ledere i barnevern- og omsorgsfirmaet Heimta har lagt seg opp formuer på flere titalls millioner i løpet av få år, blant annet ved å leie boliger de selv eide til selskapet.

SV er ikke mot private eller valgfrihet. Vi er heller ikke mot at folk tjener penger. En bilprodusent som lager en bil mange vil ha, skal selvfølgelig kunne ta ut så mye penger av selskapet som de vil. Men det er en fundamental forskjell på biler og barn. Lager du biler, kan du øke inntekten ved å selge flere biler. Driver du sykehjem eller en barnehage, finansiert av offentlige og brukerne, har du ikke den muligheten.

Den eneste måten å øke fortjenesten på er da ved å kutte kostnader. Den største utgiften er lønn til ansatte. Det betyr færre ansatte, færre i fast jobb, billigere arbeidskraft, og at man ikke kaller inn vikarer ved sykdom. Det gir dårligere omsorg.

– SV vil at hver krone som bevilges til velferd, skal gå til velferd. Vi ser det som en selvfølge at ingen skal tjene seg rike på å drive skoler i Norge. Sånn børe det også bli i resten av velferdsnorge, sier Lysbakken.

Derfor har SV tidligere foreslått en rekke forslag om profittforbud på Stortinget, men dessverre blitt stemt ned.

– Når er det snart lokalvalg. Da blir en viktig sak for SV å sørge for at pengene kommunen bruker på barnehager, barnevern, sykehjem og annen velferd, blir brukt til å gjøre tilbudet bedre for alle, og ikke til å bygge større formuer for noen få, sier Lysbakken.

Del dette