open menu

Vil gi ungdom rett til fritidstilbud

SV foreslår å lovfeste retten til ungdomstilbud i hele landet. Det skal sikre ungdom tilgang til åpne møteplasser med mulighet til å delta i ulike sports- og kulturaktiviteter til en rimelig pris.

– De åpne, gratis fritidstilbudene er et viktig tillegg til det organiserte fritidstilbudet, sier SVs familiepolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

Derfor vil han forplikte kommunene til å lage felles, attraktive møteplasser for ungdom.

– Det skaper plasser der alle er inkludert, også de som ikke har råd eller mulighet til å melde seg på de organiserte tilbudene, sier Freddy Øvstegård

Fritidsklubber og ungdomshus ifølge Ungdata den nest største fritidsarenaen for ungdom i dag, men det er store forskjeller på tilgangen i landets kommuner.

I Kulturutredningen 2014 ble definert som en del av den kulturelle grunnmuren sammen med folkebibliotekene og kulturskolene. Likevel har fritidsklubbene og ungdomskulturhusene ingen beskyttelse i lovverk eller forskrift, slik kulturskole og folkebibliotek har. Det heller ikke er satt krav til kvalitet og relevans hos de tilbudene som finnes.

– En av de verste konsekvensene av de økende forskjellene mellom folk er at over hundre tusen barn vokser opp i fattige familier. Ungdom med foreldre som har dårlig råd, får dårligere mulighet til å være med i idretten eller oppleve kultur, sier Øvstegård.

Her kan du lese hele forslaget.

Del dette