open menu

Skuffende pensjonsvedtak

I dag stemte regjeringspartiene ned SV og Aps forslag om pensjon fra første krone. Dermed må en million nordmenn, ifølge LO, fortsatt vente på rett på tjenestepensjon.

I dag har en rekke ansatte rett til tjenestepensjon for kun den delen av lønna som overstiger folketrygdens grunnbeløp på 96.883 kroner.

– Pensjon fra første krone handler å gi lavtlønte i arbeidslivet en større trygghet i alderdommen. Det handler ofte om de med korte kontrakter, små stillinger, lav lønn og de som ofte må skifte arbeidsgiver, sier SV finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Senterpartiet fremmet et eget forslag om å be Regjeringen sette ned et utvalg med partene i arbeidslivet, som skal komme med forslag som sikrer mer rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper og ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone.

Dette ble også stemt ned av regjeringspartiene.

SV mener det er bortkastet tid å sette ned et utvalg for å utrede dette, siden det allerede har vært utredet.

– Dette er et uforpliktende forslag som bare vil føre til at saken drar ut i tid. Det hjelper ingenting for én million mennesker som ikke får pensjon fra første krone, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Hun viser til at partene i arbeidslivet i 2016 forsøkt å bli enige, men de kom da fram til at lovgiver måtte på banen.

– Hadde vi fått flertall for vårt forslag ville det satt i gang denne prosessen med en gang uten noe utvalgsarbeid, sier Kaski.

Del dette