open menu

Utvalg vil ha SVs heldagsskole

I dag overleverte Stoltenberg-utvalget som har sett på kjønnsforskjeller i skolen, sin rapport «Nye sjanser- betre læring». Der tar utvalget til orde for heldagsskole fra 1. til 4. trinn.

– Det er utrolig bra og modig at utvalget forslår en heldagsskole for 1.-4.trinn, slik SV har jobbet for i mange år. Det kan gjøre at flere opplever mestring i skolehverdagen, sier SV leder Audun Lysbakken.

SV har lenge ønsket en mer praktisk og variert heldagsskole, med fysisk aktivitet og lekser på skolen.

– Det er et viktig svar på den teoritunge og ensrettet skolen, med for smalt kunnskapssyn, sier Lysbakken.

Heldagsskole for de yngste barne er ett av 64 forslag fra Stoltenbeg-utvalget, som hadde som oppdrag å samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem.

I forbindelse med overleveringen omfavnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner forslaget fra mindretallet om fleksibel skolestart. Flertallet i utvalget mener man må holde fast ved dagens ordning der alle begynner på skolen det året de fyller seks år.

– Erfaring tilsier at det er vanskelig å gjennomføre fleksibel skolestart, og at det gir lite effektiv læring og mer uro, sier Lysbakken.

Andre forslag handlet om overgangen fra ungdomsskolen til videregående, blant annet et «utforskende skoleår», der ungdommene kan kombinere fag de interesserer seg for, med muligheten til å forbedre karakterer. Utvalget foreslår også å gi alle elever som fullfører andre klasse på yrkesfag, rett til læreplass.

Del dette