open menu

Kampen for heltid står i høst

– Det er et stort problem at i store deler av det arbeidslivet jobber folk mindre enn de vil og kan, derfor setter vi ufrivillig deltid og krav om hele faste stillinger på dagsorden, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Kampen mot ufrivillig deltid står i kommunene, og dermed blir dette en viktig sak i kommunevalgkampen. Heltid er regelen i det norske arbeidslivet, men ikke i alle deler av det.
Dessverre er de norske kommunene er jevnt over dårlige på å få til heltid for sine ansatte, og er blant dem som drar snittet ned i Norge. Over halvdelen av alle ansatte i kommunesektoren er deltidsansatte.

I kommunal helse, pleie og omsorg er det langt verre. For helse, pleie og omsorg er andelen heltid kritisk lav i hele Norge. To av tre jobber deltid. Mange av dem ufrivillig, eller fordi de synes jobben er for slitsom til å stå i.

– Dette er sykepleierne og hjelpepleierne som tar vare på de eldre i hjemmetjenesten og på pleiehjem. Det er hjemmetjenesten som kjører ut og hjelper våre eldre i sine hjem så de kan få en verdig alderdom på deres egne premisser. Det er skolehelsetjenesten som sjekker hvordan det går med barna våre. De fortjener å få muligheten til å jobbe heltid, sier Lysbakken.

Denne torsdagen stemmer Stortinget antakelig ned tre forslag fra SV om å styrke retten til heltid. Ap og Sp støtter flere av SVs forslag, men dessverre vil KrF etter all sannsynlighet stemme mot forslagene.

– Dette kunne vært en viktig del av arbeidet for å få ned andelen deltid, men når resultatet blir som det blir viser det at vi må ta kampen i ute i alle landets kommuner, sier Lysbakken.

SV på Stortinget har foreslått å bruke mye mer penger på å styrke kommunenes budsjetter, og satt i alternativt budsjett av langt mer for å styrke kommuneøkonomien enn regjeringen. Det ville gjort det mulig å få opp grunnbemanningen og gjøre arbeidslivet og velferden i kommunene mye bedre.

Men de viktigste kampene for heltid kan uansett ikke tas fra Stortinget, mener Lysbakken.

– Erfaringene fra kommunestyrer rundt omkring i landet viser at det er tung materie å snu utviklingen. Det krever tid og lokalpolitikere som tar utfordringen på alvor, sier Lysbakken.

Politikere som snakker med partene i arbeidslivet, som satser på å få opp grunnbemanningen så arbeidet blir mulig å stå i for alle. Som tør å tenke nytt rundt hvordan man organiserer arbeidet.

– Derfor vil heltid være en sak SV vil løfte høyt i kommunevalgkampen til høsten. Valgkampen må bli en kamp for heltid. Etter valget i høst må det ikke sitte en eneste ordfører igjen som ikke skjønner at retten til heltid må styrkes og som vil ta den kampen i sin kommune, sier Lysbakken.

Del dette