open menu

Innstilling fra SVs valgkomité

De to nestlederkandidatene i SV, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski, har hver fått tre stemmer i SVs forberedende valgkomite, som dermed ender på en delt innstilling.

(Komplett innstilling fra valgkomiteen).

Leder i den forberedende valgkomiteen til Landsmøtet, Sunniva Holmås Eidsvoll, støttet Oslos Kari Elisabeth Kaski som ny nestleder.

– For meg, og de andre som ønsker Kari Elisabeth som nestleder, er likestilling avgjørende. Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen. SV er et feministisk parti og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn. Når både partileder og partisekretær er menn, trengs Kari Elisabeth Kaski som nestleder, sier Eidsvoll.

Siv Furunes, leder i Trøndelag SV, støtter Tromsøs Torgeir Knag Fylkesnes som ny nestleder.

– Når vi har landet på Torgeir Knag Fylkesnes, er det fordi vi tror han appellerer til nye grupper også i distriktene. I den nye rød-grønne framtida er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet. Knag Fylkesnes har vist evne og vilje til å begeistre gjennom Ja til Nord-Norge- kampanjen, sier Furunes.

Hun understreker at valgkomiteen har hatt et luksusproblem, og at både innspillene fra partiorganisasjonen og medieoppslag viser at begge kandidatene har stor støtte. Det er derfor naturlig i et demokratisk parti at valgkomiteen deler seg, og lar landsmøtet avgjøre nestlederspørsmålet.

– SV har en god næringspolitikk, men den kan framstå som en godt skjult hemmelighet. Torgeir har vist evne til nytenking både innenfor primærnæringene, teknologi og industri, sier Furunes og vektlegger at Knag Fylkesnes ønsker å bre ut vårt miljø- og fordelingsprosjekt til nye områder, som næring, distrikt, kyst og landbruk.

Miljøprofilen til Kaski blir vektlagt av Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vi må ha en synlig miljøpolitiker i ledelsen. God klimapolitikk er en nøkkel for å skape et samfunn som tar vare på både folk, arbeidsplasser og miljø. SV som parti er også i sterk vekst og har flere medlemmer enn på lenge og vi må jobbe med å utvikle organisasjonen. Vi mener erfaringen Kaski har som partisekretær er viktig i ledelsen. Hun har vist at hun er et strategisk og organisatorisk talent, sier Eidsvoll.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig når det gjelder resten av ledelsen, sentralstyret, landsstyret og ledere for utvalgene.

 

Del dette