open menu

Mer tillit og mindre målstyring i Osloskolen

I talen til landsstyret fredag snakket SV-leder Audun Lysbakken om behovet for en ny skolepolitikk, og viste til arbeid i Osloskolen med mindre testing og mer praktisk tilpasset læring i ungdomsskolen.

– Skal vi skape et samfunn med små forskjeller, må vi ha en skole som sørger for at alle lærer, mestrer og trives, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Han fortalte hvordan man nå jobber i Oslo med å endre kulturen, bort fra høyresiden tro på at det går an å måle og teste seg til en god skole.

– Det tror at bare ungene blir målt nok, så går karakterene opp. Bare de får lekser nok, så vil de ikke droppe ut av skolen, sa Lysbakken.

I Oslo har Høyre-byrådet brukt «Oslo-skolen» som et utstillingsvindu for et teste- og målehysteri som de mente ville løse alle problemene. Og trakk frem eksempel:

  • Fritt skolevalg i kombinasjon med stykkprisfinansiering har ført til konkurranse om elevene i stedet for å ta tak i utfordringene.
  • Rektorkontrakter ble innført som gjorde rektor personlig ansvarlig for elvenes resultater. Mange lærere og skoleledere opplevde av at elvenes prestasjoner fikk konskevenser for individuelle lønnstillegg og videre karrieremuligheter.
  • Stramme skolebudsjetter etter årevis med systematiske kutt fra Høyrebyrådet medførte blant annet at lærerettheten har vært særlig dårlig i osloskolen

– Resultatet er at osloskolen har for store sosiale forskjeller. Det er for mange som sliter med fysisk og psykisk stress i skolen, og for mange faller fra og blir skoleleie. Over halvparten av 10. klassejenter i Oslo har psykiske helseplager på grunn av skolen. Det er helt uholdbart.

Derfor er den snuoperasjonen byrådet, med Inga Marte i spissen, nå gjør utrolig viktig. De har allerede tatt mange viktige grep. De har:

(1) Endret finansieringssystemet, så mer penger kommer til skolene som trenger det mest.
(2) Ansatt flere lærere.
(3) Fjernet de obligatoriske skriftlige halvtårsvurderingene,
(4) Satt ned et utvalg som skal evaluere hele inntaksordningen til videregående skole.
(5) Stanset Høyres tradisjon med kutt i skolebudsjettene fra dag 1 i byråd, og øker nå skolenes budsjetter med 55 millioner i 2019.
(6) Satt i gang forsøk med gratis skolemat.

Og han trakk frem en ny satsing på ungdomsskolene i budsjettet, der 70 millioner over fire år skal gå til å skape gode ungdomsskoler som faktisk fanger opp de elevene som sliter.

– Og pengene skal ikke gå til nye tester, men til å gi lærerne og elevene rom til å faktisk finne nye måter å undervise på, lære på, og som kan gjøre elevene faktisk kan lære, lykke og trives, sa Lysbakken.

Han trakk fram innsatsen til utdanningsbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, som har sett at tillit er viktigere enn overdreven testing, læring er viktigere enn lekser, mennesker er viktigere enn markeder i skolen.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå skal satse kraftig på ungdomsskolene i Oslo. Dette er et helt nødvendig løft, sier Thorkilden.

Hun sier ungdomstrinnet har noen spesielle utfordringer og vi må passe på at ikke arbeidet med tidlig innsats fører til at vi glemmer ungdommene, og at Oslo derfor jobber med «tidlig og varig innsats».

– Jeg er også svært opptatt av å trekke elevene inn som sentrale samarbeidspartnere i kvalitetsutviklingen av skolen. Det er elevene som er eksperter på hvordan det er å være elev, og hvis de skal lære mer og bedre og øke motivasjonen, må vi lytte til og bruke deres kunnskap, sier Thorkildsen.

Dette er det SVs skolepolitikk handler om, oppsummerer Lysbakken: et er fantastisk inspirerende å se hva de får til.

– Nå går vi til valg på å snu høyreskolene, ikke bare i Oslo, men i hele landet. Og dette landsstyret sender en hilsen til Inga Marte og byrådet i Oslo – stå på, vi heier på dere!

Del dette