open menu

Skjebnebudsjett for klimakampen

SV lanserer en pakke for klimaet I sitt alternative statsbudsjett for 2019.

Vi kan redde jorda fra skadelig oppvarming, men FNS klimapanel slo nylig fast at da må vi handle nå. I møte med denne utfordringen er Høyre, Frp og Venstre sine budsjetter alt for puslete, og vil ikke bringe oss i nærheten av å oppfylle Klimaforliket eller Parisavtalen.

I SVs alternative statsbudsjett for 2019, som lanseres neste uke, foreslår vi en klimapakke som faktisk monner.

Vi øker støtten til klimatiltak med 7,6 milliarder kroner, i forhold til regjeringen. I tillegg foreslår SV et grønt skatteskift, og at Norge skal innføre et forpliktende klimabudsjett, etter modell av Oslo kommune, som vil sikre at vi når målene som er satt.

Med dette budsjettet viser SV at en annen vei i klimapolitikken er mulig.

Her er hovedpunktene i SVs klimapakke: 

  • Økt støtte til klimakutt gjennom Enova og miljøteknologifondet med 1,5 milliarder: Disse fordeler støtte til tiltak som ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, miljøteknologi i industrien, nullutslipp i skipsfart, energieffektivisering i husholdninger og næringsbygg
  • Et løft til kollektiv, sykkel og gange på 1,9 milliarder: Dette er inkludert 400 millioner kroner til å utvide ordningen med bymiljøavtaler til mellomstore byer, en ordning som har gitt gode resultater der den er innført.
  • Økt satsing på jernbane på 2,2 milliarder: Pengene skal gå til mer vedlikehold og fremskynde investeringer på jernbanen, samt en egen miljøstøtteordning for gods på bane.
  • Støtte til elektrifisering av fergeflåten i fylkene på 200 mill: Dette er et viktig bidrag til klimakutt, teknologiutvikling og arbeidsplasser.
  • Grønne avgifter som kutter klimagassutslipp: Vi må gjøre det dyrere å forurense. Det innebærer blant annet å øke engangsavgift for fossilbiler, sette opp CO2-avgiften, og sikre en klima- og distriktsprofil på flypassasjeravgifta.
  • Økt støtte til å tilpasse oss et mer ekstremt klima på ca. 800 mill.: Når vi i fremtiden får mer styrtregn, ras og flom, må vi sette av mer penger til å tilpasse oss det nye klimaet. Norges vassdrag- og energidirektorat har laget en landsdekkende oversikt over sikringstiltak som trengs i årene som kommer med en kostnad på 2,5 milliarder kroner til sammen.
  • Økt internasjonal klimasatsing med 1. milliard: Pengene skal gå til regnskog, klimatiltak i utviklingsland og klimatilpasning i utviklingsland.

Foto: Flickr: theaucitron, CC BY-SA 2.0

Del dette