open menu

– Skattekutt til de rike og velferdskutt til alle

– For femte år på rad gir regjeringen skattekutt til de med mest og velferdskutt til folk flest. Det øker ulikheten, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I budsjettet kutter regjeringen 700 millioner kroner til folk med store aksjeformuer. Det kommer i tillegg til tidligere milliarder i skattekutt i formueskatten.

– Til sammenligning har regjeringen bare satt av en fjerdedel av dette til å bedre forholdene for barn i fattige familier. Nok en gang prioriterer regjeringen de rikeste, sier Kaski.

Samtidig fortsetter regjeringen med ostehøvelkuttene i velferden, de såkalte ABE-kuttene. Til sammen er det kutt i velferd på 1,7 milliarder kroner neste år. Totalt gir det 10 milliarder kroner mindre til velferd neste år sammenlignet med da Høyre og Frp dannet regjering.

– Det er femte året med slike kutt. Det er kutt i velferden til folk flest, alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til universitet og høyskoler, sier Kaski, som fortsetter:

– Det er noen positive enkeltsaker her, men som helhet er budsjettet dårlig for fordeling og miljø.

Blant annet styrer regjeringen stødig mot å bryte alle klimamål stortinget har satt. Det betyr at Stortinget denne høsten må bli enig om nye store utslippskutt i Norge, slik SV foreslått.

¬¬– Regjeringens klimapolitikk vil bidra til å kutte i regnskog, i stedet for klimakutt, selv om de prøver å late som noe annet, sier Kaski.

–Samtidig utsetter de å oppdatere bilavgiftene, da når vi ikke våre klimaforpliktelser, det er skremmende når FN i dag har lagt frem en rapport som viser at det virkelig haster å ta grep om vi skal unngå svært alvorlig klimakrise, sier Kaski.

Regjeringen gjør ikke noe som vil bidra til å stoppe den skadelige økningen i ulikhet.
Samtidig står de usosiale og smålige kuttene til blant andre syke, arbeidsledige og uføre som regjeringen har gjort gjennom fem år.

– Det er kutt i bostøtta, kutt i uføretrygd, kutt i barnetillegget for uføre, kutt i arbeidsavklaringspenger og kutt i overgangsstønad for enslige foreldre, for å nevne noe. Og de gjør ikke nok for å rette opp i disse usosiale kuttene, sier Kaski.

I forrige uke stemte regjeringspartiene ned å undersøke hvordan kuttene har slått ut for dem som har blitt rammet.

– De vil ikke en gang vite hvordan de smålige kuttene har rammet flere hundre tusen mennesker i løpet av de siste årene, sier Kaski.

– Det beste med dette budsjettet er at det kanskje ikke blir gjennomført, sier Kaski.

Del dette