open menu

37 klimaforslag fra Ap og SV

SV og Ap går nå sammen for å få til grønne utslippskutt, og har sammen fremmet nær 40 forslag som skal behandles i stortinget i løpet av høsten.

– Sommerens tørke- og varmerekorder viser oss at klimaendringene er i gang. Det haster å kutte utslippene, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Mens regjeringens klimapolitikk bader i palmeolje og regnskogsødeleggelse har vi lagt fram en rekke forslag som vil gi store utslippskutt i Norge de nærmeste årene.
– Vi må kutte utslippene, ikke regnskogen, sier Haltbrekken.

SV og Ap fastslår at klimaforliket som Stortinget vedtok i 2012, ligger an til å bli brutt, med mindre det fremmes nye tiltak og virkemidler.

– Det er første gang at Ap og SV sammen legger fram et så omfattende forslag til utslippskutt i Norge, sier Haltbrekken.

Blant forslagene er det blant annet krav om nullutslipp av klimagasser ved tillatelser for nye oppdrettsanlegg og deres driftsfartøy fra senest 2020. En forpliktende framdriftsplan fangst og lagring av CO2, som gjør det mulig å fatte en investeringsbeslutning våren 2020. Og forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien fra senest 2023.

Du kan lese alle forslagene her.

Del dette